Fattige og rike

Fattige og rike
Av Ole Rolfsnes

I Bibelen er ordene fattig og rik mye brukt, og de har meget å lære oss, om vi forstår dem rett.

Det er mange mennesker som er rike, uten at de ser det selv, fordi de alltid kjenner seg så fattige. Likevel er de rike i sin ånd.

Hva er det som gjør et menneske åndelig rikt?

Den som har den sanne tro på Jesus, er et åndelig rikt menneske, for det står skrevet at han eier Guds Ånd og er Jesu bror og arving til Guds rike. Er ikke dette å være rik? Hvem kan bli rikere i denne verden?

Men likevel går mange som eier denne rikdom og kjenner på sin fattigdom, og har vanskelig for å tro at det kan være sant. Hva er det som gjør dette så vanskelig for mange? Jo, årsaken er at de betrakter seg selv mer enn de ser på det som står skrevet i Guds ord. Hadde de sett like meget på Ordet fra Gud som de ser på seg selv og det de føler og kjenner, da ville stillingen vært ganske annerledes. For det er det skrevne ord i Bibelen som bringer deg din rikdom, og ikke hva du føler og kjenner på i ditt indre menneske.

Rikdommen er skrevet opp og beskrevet i Guds ord, og alt som der står kan du lite på, for det er Gud selv som har talt ved Den Hellige Ånd gjennom profeters og apostlers munn og penn.

Det finnes mange som trøster seg selv med ordet: «Salige er de fattige i ånden», og så setter de sin lit til sin fattigdom. Men det står ikke de som er fattige på ånd. Det er stor forskjell på å være fattig på ånd og fattig i ånden. Jeg frykter for at det finnes mange som er fattige på ånd, altså åndsfattige, også blant dem som bekjenner seg som kristne. De er så sikre på at alt er i orden, at om du sa til dem hva du fryktet for, så ville de bli sinte og bli dine motstandere.

Du synes nok nå at jeg er altfor dristig og dømmende, men tenk på hvordan det vil være å komme til himmelporten og bli bortvist. Tror du ikke da at du ville klandre meg om jeg ikke hadde advart deg mens det ennå var nådetid?

Tenk på de fem dårlige jomfruene som ble bortvist fordi de manglet olje på lampene sine, som betyr Ånden og Åndens verk i sjelen. Jeg tror vi trenger et vekkende ord av og til.

Det er et spørsmål som melder seg: Kan vi bli kvitt denne fattigdomsfølelsen, eller ville det være til nytte for oss å bli fri den? Jeg tror den er det beste middel Jesus har for å bevare oss i nåden og troen. Jeg kan for min del vitne at den aldri har vært større enn nå.

Men tro ikke at denne fattigdom i din ånd og ditt kristenliv er bevis på at ditt gudsliv er rett, slik du ofte tenker. Tvert imot er den et bevis på Åndens arbeid for å føre deg til Jesus, for å bevare deg i nåden og troen på ham.

Uten dette synet på deg selv og alle dine mangler og fattigdommen i din ånd, uten denne følelse av å mangle alt, fordi du ser at det kleber synd selv ved det beste du er og gjør, ville nok mange av oss kommet bort fra Gud og funnet andre ting å sette vår lit til enn Jesus.

I Åp 3:17 fortelles det om noen som trodde at de var rike og ikke manglet noe, men Jesus sier at de var blinde og fattige. Men i Åp 2:9 fortelles det om noen fra en annen menighet som så seg selv som fattige, og Jesus sier at de er rike. I 2Kor 6:10 vitner Paulus om seg selv og de som lever i troen på Jesus: » – som sørgende, men alltid glade. Som fattige som dog gjør mange rike. Som de som intet har og dog eier alt.»

Når du synes at din fattigdom blir for stor, når du bare ser din elendighet og dine mangler, kjenner på at du ingen ting er og har, da må du vende deg til Ordet og lese om alt det Gud har gitt deg i Jesus, hva han har gjort for deg og er for deg ved troen på ham, og du vil bli forundret over hvor rik du er! Du er Guds barn og arving, Jesu Kristi medarving ved troen på Jesus og det verk han gjorde for deg. Her nede er du rik i troen, og om ikke lenge skal du få motta arven hjemme hos Gud! «Å, Jesus, åpne du mitt øye at jeg må se hvor rik jeg er.»

Jeg, og mange av dere som leser dette, har ikke lenge igjen før vi skal motta arven, – det blir den største dag i vårt liv!