Jesus tok din dom på seg!

Jesus tok din dom på seg!
Av evangelist Ubaldo Marca, Peru

Da tok landshøvdingens soldater Jesus med seg inn i borgen, og samlet hele vaktstyrken om ham. De kledde av ham, og la en skarlagenrød kappe om ham. Og de flettet en krone av torner og satte på hans hode, og gav ham en rørstav i høyre hånd. De falt på kne for ham og hånte ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge! Og de spyttet på ham, tok rørstaven og slo ham i hodet. Etter at de slik hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær. Og de førte ham bort for å korsfeste ham. (Matt 27:27-31)

Jesus er kongenes konge; han er Gud som ble menneske; han er den som har skapt himmelen og jorden og alt som er på den; han råder over og styrer alle ting; han er den hellige og rettferdige; – og så leser vi i Bibelen at Jesus står for den jordiske dommeren Pontius Pilatus. Hva er grunnen til det? Hvilken hensikt har dette?

Det finnes bare én grunn og hensikt! Den vil vi sammen se nærmere på.

Hvilken dom kunne Pilatus felle? Her står han og skal dømme «den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde.» (Apg 10:42) Hva går det vel ikke an å gjøre for den som er åndelig blind? Pilatus skjønte ikke – i sin åndelige blindhet – hvem han stod ansikt til ansikt med! Her står en synder foran verdens frelser, og forhører ham som man forhører en forbryter! – Men han fant ikke noen skyld hos Jesus!

I påskehøytiden var det vanlig å frigi en fange. Pilatus tilbød mengden å velge mellom Jesus og Barabbas. Ved å la dem selv velge, ville han gjøre seg populær og vinne folkets gunst. Barabbas var en kriminell, en morder. Kanskje opprøret Barabbas hadde deltatt i rettet seg imot den romerske overmakten, og at det var derfor folket valgte Barabbas?

I Det gamle testamente ber Herren folket velge mellom livet og døden: «Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt!» (5M 30:19)

Vi ser at mennesket må velge mellom livet, som er Kristus, – eller døden, som er å avvise ham. Du får også dett valg om å ta imot Jesus som din frelser, som tilgir din synd, – eller du kan avvise ham, og da venter det deg bare en evig fortapelse!

Jødene avviste Jesus og valgte Barabbas. Det er et stort alvor!

Til påskehøytiden var det klargjort tre kors for tre kriminelle. Da Barabbas ble frigitt, måtte en annen ta hans plass. Jesus ble denne morderens stedfortreder. Men det var den kriminelle forbryteren som fortjente å henge på korset, som fortjente døden.

Så lyder spørsmålet til deg: Er du bedre enn Barabbas?

Bibelen forteller om «alle mennesker» at «de syndet alle«. (Rom 5:12) Det betyr at vi alle fortjener døden, – alle fortjener vi å henges på korset.

Du er også skyldig! Kanskje er du verre enn Barabbas? Hvordan er ditt hjerte? – dine tanker?

Skriften forteller oss at «hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.» (Matt 5:28) Loven sier: «Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.» Og Jesus innskjerper at «den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen.» (Matt 5:21)

Kjære venner, mennesket har en fallen natur, – derfor fortjener vi døden! Men Jesus tok den plassen du fortjente. Han ble gjort til synd for deg. Han fikk slagene dine, han ble spottet. Soldatene satte en tornekrone på hans hode som lagde vonde sår, og de kledde ham i en purpurkappe; –bare for å holde ham for narr. Jesus led alt dette – for deg!

Mange oppfører seg i dag på samme vis som soldatene. De sier at Jesus er deres konge og herre. Men det er bare noe de sier med leppene. For de vil kun høre det som ikke uroer dem, de vil bare høre om under og mirakler, – og straks en taler med dem om deres synd, nei da vil de ikke vite noe av Jesus. De trekker seg unna og vil fortsette sitt liv i synden.

Mange kan nok både vitne om verdens frelser, synge om Jesus og bestemme seg for å følge ham, – men dersom det ikke er noen overbevisning om synd og en virkelig hjertets anger over synd, ja da er alt teater og narrespill!

La oss vokte oss for at vi skulle finnes i vårt hjerte å være som disse soldatene, som i det ytre falt ned og tilbad Jesus, men som spottet ham i sine hjerter!

Vi trenger å bli knust under loven. Skriften må få vise oss hvem vi selv er og hvem Jesus er!

Soldatene falt på kne for ham i tilsynelatende tilbedelse, men det var bare spott og narrespill. Du kan komme i den samme situasjon. Hvordan er dine bønner til Jesus? Er de bare mekaniske bevegelser med munnen, mens ditt hjerte er langt borte fra ham?

Det er ikke noe annerledes i vår tid enn på Jesu tid. I mange kristne forsamlinger er de beveget til tårer, de danser og synger, – men det er lite syndenød!

«Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste,» sier Skriften. (Gal 6:7) Husk at den som vil tekkes mennesker, begår samme synd som Pilatus!

Kjære brødre og søstre, måtte Jesus være vår Frelser og Konge; måtte våre bønner komme fra et oppriktig hjerte, i Ånd og sannhet!

Jesus er kongenes Konge!

Fra bibelkurs i Peru i mars 2000.
Oversatt og tilrettelagt for L&E av JE.