I BEGYNNELSEN

I BEGYNNELSEN
Evangelist Damián Heredia på bibelkurs i Peru.

I begynnelsen skapte Gud mennesket i sitt bilde og lignelse. Dette er en bibelsk sannhet. Men den dagen det første mennesket valgte å være ulydig mot Gud og falt i synd, mistet det Guds bilde og mennesket ble en synder.

Men nå, i tidens fylde, gjenskaper Gud mennesket og gjenoppretter det tapte gudsbildet. I Guds sønn Jesus Kristus blir enkeltmennesker gjenskapt til Guds bilde. Guds ord forteller oss at «om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» (2Kor 5:17) Det er dette under apostelen Peter taler om når han sier at «dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.» (1Pet 1:23) I Joh 3:5 kaller Jesus dette å bli født av vann og Ånd.

Fordi mennesket er syndig helt fra unnfangelsen av, blir det født med en gudfiendtlig natur og er helt og holdent fremmed for livet i Gud. Mennesket trenger derfor, helt fra sin første stund, å bli forlikt med Gud.

Forlikelsen har sitt utspring i Gud som sendte sin sønn Jesus Kristus til denne verden for å forlike oss med seg selv. Det gjorde han ved at Jesus Kristus ofret seg selv som et offer til betaling for alle våre synder og ved Guds «vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb 10:10.

Jesus Kristus er den eneste mellommann mellom Gud og mennesker. I ham har vi forlikelsen.