Kjenn din besøkelsestid!

I Luk. 19:41-44 leser vi følgende: «Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa: Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg ,da dine fiender kaster en voll opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter. Og de skal slå deg til jorden, og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.»

Jesus gråt
Dette er et spesielt avsnitt i vår bibel. Det er ett av de to stedene det står at Jesus gråt. Det andre stedet er ved Lasarus sin grav. Synden og dens ødeleggende makt er årsak til at Jesus gråter. Jesus gråter ikke for sin egen skyld. Nei, han gråter for din og min skyld. Jesu tårer vitner om hans kjærlighet til syndere. Denne kjærlighet ble møtt med vantro i Jerusalem og det samme skjer den dag i dag. Nå vil jeg spørre deg. Hvordan stiller du deg til Jesus? Gråter Jesus ved Guds høyre hånd over ditt liv, og din vantro?

Jesus var på vei inn til Jerusalem – «fredens by». Men byens innbyggere hyllet Jesus som konge, ikke som offerlammet som skulle lide for deres synder. Det er mange i dag som stiller seg nøyaktig likt til forsoneren. De ser Forbildet, Idealet og Kongen. Men de har ikke blitt avhengige av Frelseren, han som kan gi fred med Gud og Guds fred.

Besøkelsestid
Å lytte til Guds ord er en svært alvorlig sak. Med ett står du på en særlig måte innfor Gud. Fordi Gud er ett med sitt ord. Og i dette Ordet ligger kallet til frelse. Ved å høre Guds ord blir du gjestet av Frelseren – du har din besøkelsestid – din nådetid! Men Herren vil ikke for alltid fortsette å kalle en synder til omvendelse. En dag er din besøkelsestid endt, om du ikke har tatt imot frelsens store gave. Det kan skje lenge før din levetid er endt! Den dom du vil få på dommedag vil da lyde: «Kjente ikke sin besøkelsestid!»

Hvorfor gråt Jesus? Jo, fordi folket ikke gråt over sine synder. Han sa også til folket: «Gråt over dere selv …» (Luk 23:28) Ordene om vår besøkelsestid skulle for første gang – og på nytt og på nytt – drive oss inn til Frelseren i bønn om syndenes forlatelse! Og i bønn om at han må føre vår sak!

Der dette får skje, vil Gud stadig møte oss i Ordet. Og ved Ordet vil han rettlede oss, føre og berge oss helt hjem til det himmelske land! «For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» (Åp 7:17)

Av Paul André Bergene Holm