Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Med hjertet tror en til rettferdighet,
og med munnen bekjenner en til frelse.

Rom 10:10

Vitnesbyrdet, bekjennelsen er en personlig bekjennelse av et hjerteforhold til Jesus. Det er mer enn en teoretisk overbevisning. Det vitner om et personlig liv med Jesus.

Først kommer hjertets bekjennelse og fra hjertet kommer munnens bekjennelse. Munnens vitnesbyrd uten hjertets bekjennelse er ingen bekjennelse. Og overbevisning i hjertet uten munnens vitnesbyrd, er ingen hjertets overbevisning. For det som hjertet er fullt av, taler munnen. Disse to ting henger uadskillelig sammen. Ikke alle som sier til Jesus «Herre, Herre» skal bli frelst. Forholdet til Jesus er en hjertesak.

Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er opp til deg om du vil høre dette ord, så det kan skape liv, åndelig liv i ditt hjerte!

Luis Apaza, kristen bror.
Fra andakt under bibelkurs
i Peru i januar 1999