Vår åndelige løvhyttefest

Vår åndelige løvhyttefest
Av evangelist Ubaldo Marca, Peru

Men jødenes høytid, løvhyttefesten, var nær. (…) Men etter at hans brødre var gått opp til høytiden, da drog også han opp – ikke åpenlyst, men i det skjulte. (Joh 7:2,10)

Jeg ville så gjerne være et Herrens redskap. Måtte Han få oss i tale ved sitt ord!

I 3. Mosebok 23:33-44 kan vi lese om løvhyttefesten. Gud påbød løvhyttefesten etter utgangen av Egypt og foreskrev hvordan den skulle være. Det var en gledesfest over utfrielsen fra Egypt. Hensikten var at Israelsfolket skulle minnes slaveriet og utfrielsen og hvordan Gud sørget for dem i ørkenen. Løvhyttefesten var innsatt for folkets skyld, – den var ikke noe offer til Gud.

Du og jeg trenger å minnes hvordan vi levde, hva vi er fridd ut av. Vi står i fare for å glemme hva vi er frelst fra og hvem som har frelst oss. Løvhyttefesten skulle skulle minne folket om hvem de var og hva de var frelst fra, for at de ikke skulle opphøye seg (Neh 8:8ff).

Det hendte en gang i et land at en fattig bonde ble kongens betrodde tjener. Han bodde i en stor og kostelig leilighet, men i den hadde han et hemmelig rom som ingen andre fikk komme inn i. Kongens andre tjenere irriterte seg over dette, og misunnelige som de var rapporterte til kongen og sa: Denne din tjener er utro mot kongen. Han har et hemmelig rom som ingen kommer inn i, selv ikke kongen. Kongen ble vred og inspiserte tjenerens hus. Han ble vist rundt og fikk se alt untatt det ene rommet. «Er dette alt?» spurte kongen. «Nei, jeg har et rom til,» svarte tjeneren. Dette ville kongen se, og tjeneren åpnet beskjedent døren. Der hang det noen gamle, skitne klær og en utslitt hatt. Kongen undret seg, og tjeneren måtte forklare: «Når jeg blir hovmodig over min høye stilling går jeg inn her og ser på mine gamle klær og kommer i hu hvem jeg var før jeg fikk denne høye stilling.»

Loven påtaler vår synd. Den som ikke kjenner sorg over synden ferdes i Herrens hus uten å eie liv i Gud. Har du sorg over din synd? Kjenner du deg dømt av de ti bud? Budene uttrykker Guds vesen. Hvis du har brutt dem er du ferdig, uten håp! Hva med deg i dag? Dømmer din synd deg? Det er nødvendig å høre loven. Hvis ikke kommer vi ikke til sannhets erkjennelse om hvem vi er, om vår syndige tilstand.

I Joh 7 er Jesus hemmelig tilstede på løvhyttefesten. Hvorfor reiste han opp i hemmelighet? Jo, fordi de hatet ham og ville ham til livs. Så står Jesus fram og underviser i templet (v. 14) og alle blir forundret over hvor han har sin kunnskap fra.

Jesus sier: «Den som tørster komme til meg. Skjønner dere ikke at løvhyttefesten handler om meg? Forlat deres løvhytter, deres religiøsitet: Kom til meg! Her er livet! Her slukkes deres tørst!»

Kanskje du strever med din løvhyttefest? Du strever med å tekkes Gud, med å holde loven? Kom til Jesus. Han er lovens ende. Han er frelse, liv og salighet for deg og meg!

Hvem har ikke hugget palmegrener, svingt dem for Herren, gjort sitt beste? Men våre palmegrener visnet. De var avhugget, uten vann. Kom til Jesus! Han er livets vann! Fly til ham! Han er det levende vann og det levende brød.

Tenk over livet ditt i dag! Kanskje du strever med ditt åndelige liv og blir aldri tilfredsstilt? Bare Jesus kan tilfredstille deg! Alt ditt strev er forgjeves!

«Kjære Jesus! Vis oss våre synder ved loven og før oss fram til din velsignede person, til din herlighet og frelse! Amen.»

Fra tale ved bibelkurs i
Peru i januar 1999.
Oversatt av Jon E.