Søren Pederson

«Elsker du meg?»

«Elsker du meg?»Av Søren Pederson (1852-1923) Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten: Simon Peter, Tomas, som ble kalt tvilling, Natanael fra Kana i Galilea, og Sebedeus-sønnene og to andre av hans disipler var sammen. Simon Peter sa til de andre: Jeg går av sted …

«Elsker du meg?» Les mer »

Jule-underet

Jule-underetAv Søren Pederson (1852-1923) Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken …

Jule-underet Les mer »

Frigjort!

Frigjort!Av Søren Pederson (1852-1923) (Teksten er fra Joh 8:30-46. Her gjengir vi første del av teksten.) Da han talte dette, var det mange som trodde på ham. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere …

Frigjort! Les mer »