Ludvig Hope

Den trange døra

«En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det.» Luk 13:23-24 Av de mange store og tunge ord vi har i …

Den trange døra Les mer »

En frelser er født

«Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.» Luk 2:10-11 Frelseren er kommet, Jesus Kristus! Han kjenner oss. Han vet at vi ikke kan berge oss …

En frelser er født Les mer »

Farene for kristendommen i vårt folk

Hver tid bærer med seg farer forkristenlivet. Hele tiden fra den førstepinsedag og til Jesus kommer igjen erden tid da kristenlivet må leves her påjorden mellom store farer. Guds ordsier derfor: Våk til enhver tid! På samme tid som det er farer somtil alle tider er like store, har de forskjelligetider særskilte farer, både forden …

Farene for kristendommen i vårt folk Les mer »

Av nåde

Barnestykke av Ludvig HopeEn ung lærer som gjerne ville hjelpe barna til å lære så mye som mulig, prøvde på forskjellig vis å vekke læretrangen hos dem. En dag sa han til klassen at alle som dagen etter kom på skolen og kunne leksen sin godt, skulle få komme inn i bestestuen hans, og der …

Av nåde Les mer »

Frykt ikke!

Andakt av Ludvig Hope«Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.»Jes 43:1Om Gud stod ved vår side, så vi både så og hørte ham, og han sa disse ord: «Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min», tror mange det ville være lettere å finne trøst og …

Frykt ikke! Les mer »

Kom, la oss tilbe! 

Kom, la oss tilbe! Av Ludvig Hope «I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren» (Luk 2:11). Som slagene fra juleklokkene høres over dal og strand hver jul, lyder ordet fra slekt til slekt om Frelseren som ble født. Vi trenger en frelser, vi er i nød. Satan, synden og døden …

Kom,
la oss tilbe! 
Les mer »