Den hellige ånd er sann Gud

Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten i det vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet.

For én person er Faderen, en annen Sønnen, en annen Den hellige ånds. Men Faderens og Sønnens og Den hellige ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig.

Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den hellige ånd.

Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den hellige ånd.

Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er Den hellige ånd.

Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den hellige ånd.

Og likevel er det ikke tre evige, men én evig, likesom det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men én uskapt, og én umålelig.

På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den hellige ånd allmektig, og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.

Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den hellige ånd Gud, og likevel er det ikke tre guder, men én Gud.

 

Illustrasjonsbilde: «Pentecost, the outpouring of the Holy Spirit» malt av Jan van’t Hoff, gospelimages.com