(5) Reisebrev fra Sør-Amerika

Andaktsbok på stammespåket quechua

Det er allerede mange som spør etter den nye andaktsboken på quechua. Av de 1000 eksemplarene vi har trykt, er omtrent 750-800 gått ut fra forlaget. Vi trykte bare 1000 til å begynne med, for å se hvordan mottagelsen ble.

Noen av de eldre quechuatalende er ikke så stø i lesning, og de er mer fortrolige med den muntlige overleveringen. Dette er den første andaktsboken på deres språk, og vi var spente på hvordan den ville bli tatt imot. Men i de fleste familiene er det en eller flere som kan lese høyt for de andre. Og det er alltid noe helt spesielt med å få det på sitt eget morsmål. Det var først på 1980-tallet at Bibelselskapet utga bibelen på dette stammepråket. Da var Rafael Veizaga med i oversettelseskomiteen. Denne erfaringen har vært avgjørende for det gode resultatet.

Det er René Villegas som sier dette. Han har vært med i oversettelsesarbeidet av «Den lille husandaktsboken» av Carl Olof Rosenius (Korte dagbetraktelser) fra spansk til quechua sammen med Rafael og tre korrekturleserne.

Bilde ovenfor: Oversettere og korrekturlesere av andaktsbok på quechua 

Vi må nok allerede nå tenke på et nytt opplag snart, fortsetter René, i det han takker for den økonomiske støtten til dette viktige arbeidet.

Bilde ovenfor: Forsamlingen har fått hvert sitt eksemplar

Nytt om medarbeiderne

René Villegas går nå over i pensjonistenes rekker fra nyttår. Sammen med sin kone, Pastora, vil han likevel fortsette som ulønnet medarbeider i Såmannens arbeid her i Bolivia så mye som kreftene tillater. Han fortsetter som leder for forsamlingen på sentrum, og vil også ta del i undervisning på onsdager og tale enkelte ganger i Pampa Aceituno. Med husbesøk og litteraturspredning i tillegg, vil han fortsatt ha mange oppgaver.

Karina og Juan Pablo Rosado har sagt ja til å ta ansvaret for arbeidet i Pampa Aceituno etter Pastora og René. Juan Pablo fortsetter på halv tid som fast medarbeider, etter at prøvetiden nå er over. I tillegg til hans forkynnelse og undervisning, vil de samarbeide om søndagsskolearbeidet framover. Her har Marcela, datter til Pastora og René, lagt et godt grunnlag fram til nå.

Bilde ovenfor: Juan og Karina Pablo Rosado

I samtale med Juan Pablo fikk jeg vite at han de siste ukene har hatt undervisning for Alberth Mamani på lørdager, der han benytter boken «La Palabra de la boca del Señor» av Carl Fr. Wisløff (Ordet fra Guds munn). Alberth og familien ble nevnt i forrige reisebrev som et spesielt bønneemne, og det var gledelig å høre at Alberth har vist stor interesse for dette.

Carmen og Gonzalo Ascarrunz fortsetter med sine oppgaver, med administrasjon og regnskap. Nye krav fra myndighetenes side, har gjort denne delen av arbeidet mer arbeidsomt og krevende enn før.

Det er litteraturarbeidet som ligger Gonzalo mest på hjertet. Studieheftet «La vida de Jesús» (Jesu liv) har blitt godt mottatt både i Peru og Bolivia allerede. Han arbeider nå med en kommentar til Filipperbrevet. I tillegg har han undervisning og taleransvar. Sammen har de fortsatt undervisning for ungdommene på lørdager.

Vi er takknemlige for disse gode medarbeiderne, og starter på hjemreisen til Norge nå i morgen etter søndagsmøtet, i bønn om at Guds ord fortsatt må få gjøre sin gjerning blant folket her ute.

Alle hilser til misjonsvennene og takker for all forbønn og støtte.

Marit og Ingar Gangås