Referat fra Skileir 2023

Vi har også dette året fått ha en fin skileir på Åreeld leirsted i Valdres. Været var fint med mye sol, men riktignok litt mye vind i høydene og på åpne plasser.
Vi fikk høre mye til både trøst og påminnelse i både sang, taler, åpninger, “ord for dagen” og frie vitnesbyrd. “Navnet Jesus” var leirsang denne gangen.

Torsdag 23.februar dro vi (31 ungdommer og 4 ledere) forventningsfulle opp til leir. Lederne var riktignok litt spente på leiren ettersom hovedtaleren med
familie hadde fått omgangssyke i hus. Dessverre endte det med at hele familien ble hjemme. Praktisk sett løste lederne dette veldig fint, men vi skulle
selvfølgelig gjerne hatt dem blant oss. Vi håper på bedre lykke et annet år!

Fredag formiddag var det Fredrik Thorbjørnsen som talte, om syndene egoisme og latskap. Vi er så preget av tidsånden, og jo mer vi fyller oss med verden, jo
mer blir samvittigheten falsk. Det er så mange ting som er i den ondes tjeneste, og det begynner i det små!

Jo mer vi fyller oss med det gode, jo mer vil det merkes på oss!

“Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.”

“Lediggang er roten til alt ondt.”

“ :/: Vær forsiktig lille barn hva du gjør :/:
For vår Far i himmelen ser alt som her på jorden skjer.
Vær forsiktig lille barn hva du gjør.

:/: Vær forsiktig lille øye hva du ser :/:
For vår Far i himmelen ser alt som her på jorden skjer.
Vær forsiktig lille øye hva du ser.

:/: Vær forsiktig lille øre hva du hører :/:
For vår Far i himmelen ser alt som her på jorden skjer.
Vær forsiktig lille øye hva du ser.

:/: Vær forsiktig lille munn hva du sier :/
For vår Far i himmelen ser alt som her på jorden skjer.
Vær forsiktig lille munn hva du sier.

:/: Vær forsiktig lille hånd hva du gjør :/:
For vår Far i himmelen ser alt som her på jorden skjer.
Vær forsiktig lille hånd hva du gjør.

:/: Vær forsiktig lille fot hvor du går :/
For vår Far i himmelen ser alt som her på jorden skjer.
Vær forsiktig lille fot hvor du går.

:/: Vær forsiktig lille hjerte hva du tror :/
For vår Far i himmelen ser alt som her på jorden skjer.
Vær forsiktig lille hjerte hva du tror.”

Vi som kristne har ting vi må si nei til i denne verden, fordi vi må fylle oss med Guds Ord. Det er en nød at vi ber for hverandre, og hjelper hverandre til
himmelen!

Og Gud vil sende alt vi trenger fra dag til dag, hvis vi ikke står ham imot. Men hvis vi holder noe borte fra ham, kan han ikke dømme oss rettferdige og hellige!

“Ta Jesus med hvorhen du lenges, da blir du lys og glad i sinn.
Men hvor din Frelser utestenges, der må du ikke selv gå inn.”

Fredag kveld talte Asbjørn Fossli ut fra 2 Mos 16 om mannaen Israelsfolket fikk. Dypest sett var det Gud folket klaget på i ørkenen, og ikke Moses og Aron.

“Det er ikke mot oss dere knurrer, men mot Herren.”

Kanskje har du også merket at det er godt å være på leir. Du kjenner samvær med andre kristne venner, og får nytt påfyll på det åndelige plan. Men så kommer hverdagen igjen og ting går ikke som planlagt. De gode følelsene og forsettene blir borte og synden kommer tilbake – det føles som å være i ørkenen.

Da skal du vite at Gud gjør dette for at vi skal stole på ham, og ikke oss selv. Selv om vi ikke skulle forstå det der og da, vil Gud gi oss akkurat det vi trenger
hver dag!

Det er godt å vite at det ikke er de varierende følelsene våre vi skal regne med, men Jesus. Det hjelper deg heller ingenting om du har det rette svaret eller meningene på alle ting, om ikke Guds Ord er liv for deg.

Synden vil bare ha mer og mer, den blir aldri mett. Derfor er det viktig at vi leser Guds Ord og lar Jesus tale til oss og gi liv!

“Guds Ord er ferskvare! Du må ta det til deg hver dag, det holder ikke mange dager!”

Andrè Heian åpnet lørdag formiddagsmøte med disse ord, og fortalte også om bønnetjenesten som mange er tro i hjemme. Det er godt at vi kan tenke på hverandre i bønn når vi samles til møter eller leirer rundt om i landet.

Fredrik Thorbjørnsen talte videre over temaet tidsånden, egoisme og selvhevdelse, med mer fokus på det usunne og sunne forholdet til seg selv i forhold til slike ting.

Vi er skapt forskjellig og til å utfylle hverandre, ikke sammenligne eller måle oss med hverandre. Vi har fått forskjellige nådegaver og evner, og Gud har skapt deg akkurat som han ville ha deg. Vi skal derfor ikke forakte oss selv eller bli motløse, men heller ikke bli oppblåste eller selvgode. Ser vi på tidsånden “det er det perfekte og vellykkede som er godkjent” ser vi skjevt. Vi er skapt som vi er, og må være tro mot det! Samtidig må vi også erkjenne at i oss bor det intet godt, fordi vi er ødelagt etter syndefallet.

Idag er det særlig inn i tida å skulle tilfredsstille mine behov og lyster, og selvhevdelsen og egoismen er meget høy. Men vi er skapt til å ta vare på Guds verk og gaver, og leve med kjærlighet til nesten. Dette klarer vi ikke om vi ikke tar vare på oss selv. Noen kristne er så opptatt av alle de oppgaver som ligger tilgjengelig, at de blir mer opptatt av gjerningene og seg selv, i stedet for å be om at Gud må sette en der Han vil ha oss.

Her er det mange grøfter vi kan falle i, og vi må derfor be om Guds lys i alle ting! Vi må leve nær Gud i bønn og med Hans Ord! På Guds Ords grunn kan vi være frimodige, for det er Guds Ord og Guds sak!

Lørdag kveld var det Sigurd Brennsæter som talte, før vi hadde frie vitnesbyrd. Sigurd talte ut fra Matt 5:38-42. Vi mennesker har så lett for å holde regnskap med hverandre, og vi er ofte veldig redde for at vårt selvbilde skal få en knekk. Vi vil være store i oss selv, og kjenner hevnlysten hvis noen gjør noe som støter meg. Men det er ikke rett! Vi må tilgi hverandre og bære over med hverandre som brødre og søstre i Kristus! Ellers vil hjertet bli hardt og kaldt ovenfor hverandre. Midt i alle mine begjær til alt som er her på jorden, så kan jeg få se opp, og rette blikket vekk fra meg!

1 Pet 3:8-11 – Gjør godt og søk det gode. Søk hans nærhet, så vil du se gode dager. La ingen bitter rot få vokse opp, men fly til Jesus! Da vinner du i kampen!

Søndag formiddag talte Lars Fredrik over temaet “Forskjellen mellom årsak og virkning”, om Nikodemus i Joh 3 og kvinnen i Joh 4. Nikodemus hadde alt rett i det ytre; han var borte fra synden, var ikke verdslig, var sann og ærlig, leste i Bibelen og bekjente synd. Alt dette er sant og godt, men det hjelper ikke å ha alt rett, om du ikke har det rett med Gud!

Kvinnen derimot var ikke slik; hun var en løgner og talte usant, var ikke trofast, hun var falsk og levde i synd.

På tross av ulikhetene mellom disse to, var begge to borte fra livet i Gud, på hver sin side. Begge disse beskrivelsene er ditt kjød.

Hvis du venter på at virkningen skal føre til årsaken, kommer du aldri til å bli Guds barn! Det er ikke dine gjerninger som “gjør Jesu hjerte varmt, eller åpner Jesu hjerte.” Det er bare Jesu stedfortredende soning som kan det. Ta derfor imot det, og legg vekk ditt kjød!

Du må bli født på ny!

Ellers hadde vi det fint sosialt med spill, lek og god prat. God mat var det også. Fredag ble det tur til bålplassen som vi pleier, mens noen gikk en ekstra tur til Varden før de også kom ned til bålplassen. Etter turen fulgte gruppemøte og middag.

Lørdag var det hopp og lek i en bakke like ved leirplassen, mens noen gikk ekstra tur til Varden og Gribbe. På tross av at mange nok ble ganske trøtte etter skituren, masse god taco og en god og varm dusj, var det likevel godt engasjement på lek og moro ut lørdagskvelden, helt til rotid ved midnatt.

Natt til lørdag fant vi ut at det å reagere da brannalarmen går er derimot noe vi bør øve oss mer på, ettersom det var dårlig oppmøte ute da brannalarmen ringte to ganger…! Lederne var heldigvis raskt oppe og ordnet opp så det ikke utviklet seg til noe særlig alvorlig.

Takk til lederne som jobber på for at vi kan få komme på leir! Vi gleder oss allerede til neste år!

Skrevet av Johanne Thorbjørnsen