Referat fra nyttårsleiren 29. des. 2022 – 1. jan. 2023

Torsdag 29. desember til søndag 1. januar var det nyttårsleir på Fossnes. Tilsammen var det over hundre deltagere, i alle aldere, som var med og fikk høre Guds ord bli forkynt. Dette året var det 4 talere: Martin Fjære, Lars Fredrik Ellingsen, John Peder Samdal og Curt Westman. Martin Fjære delte bilder og opplevelser fra sin tur til Peru og Bolivia under misjonsmøtene.

Torsdag 29. desember startet leiren med innkvartering på Fossnes kl 17:00. Mange kom langveisfra og det var godt å få litt tid før kveldsmaten kl 18 på å finne rommene sine og få pakket ut. Etter kveldsmaten var det et kveldsmøte med John Peder Samdal, som var leirens første taler. Utgangspunktet for talen var 2. Timoteus 3:1-5. Der fikk vi høre om kjennetegnene til menneskene i de siste tidene. Og om at vi kristne kan se det samme i oss selv. Vi fikk høre at da kan vi få lov til å vende vårt blikk vekk fra oss selv og på Jesus. Vi kan få stole på at vi eier rettferdigheten i ham!

Under siste delen av møtet ble det ryddet plass i møtesalen og det ble juletregang med vitnemøte, etterfulgt av leirens første, av det som skulle vise seg å bli, en lang rekke med kaffemater.

Fredag 30. desember var det bønnemøte om morgenen før frokosten kl 9. Programmet var satt opp slik at både fredagen og lørdagen skulle det være to bibeltimer på formiddagen og misjonsmøte på ettermiddagen. Dagens bibeltimer var med John Peder Samdal, og Lars Fredrik Ellingsen som leste fra 5. mosebok 33:27.

Etter bibeltimene var det middagstid med servering av kyllingsuppe, etterfulgt av enda en kaffemat, før misjonsmøte med Martin Fjære kl 16. På misjonsmøte fikk vi se bilder fra Martin og Liv Jorun sin tur til Peru og Bolivia. På dette første misjonsmøte var det besøket i Peru som ble vektlagt. Vi fikk se bilder av medarbeiderne som driver misjonsarbeid i Peru, og fikk høre hvordan det er å være en kristen og drive misjonsarbeid der. Det var veldig fint å få noen innblikk i det arbeidet som blir gjort, og hva misjonspengene går til! Dette arbeidet er noe vi alle kan huske på å ta med i bønnene våre.

Senere på kvelden var det kveldsmøte med Curt Westman, som leste om Gud som talte til Samuel i 1. Samuelsbok 3:1-10. Og videre om Elis synd og om hans ugudelige sønner.

Sist på programmet for fredagen var nok en kaffemat før rotid ved midnatt.

Lørdag 31. desember var det nyttårsaften. Dagen begynte igjen med bønnemøte før frokost og to bibeltimer på formiddagen med Lars Fredrik Ellingsen og Curt Westman. Kl 13 var det den tradisjonsrike nyttårsgrøten med mandler som skulle spises, etterfulgt av enda en kaffemat.

Under dagens misjonsmøte fikk vi se bilder fra besøket i Bolivia og fra det nye forsamlingslokalet i Pampa Aceituno. Vi fikk også høre i hvor stor grad de blander sammen kristendommen med overtro og avgudsdyrkelse i Bolivia. Etter møtet var det tilbake til Norge igjen, hvor det var duket for festmiddag med finstas, kalkun, underholdning og masse oppvask.

John Peder Samdal hadde kveldens siste møte med utgangspunktet i versene i Lukas 13:6-9 før det ble servering av (hvis du ikke alt har gjettet det) årets siste kaffemat!

Selve nyttårsfeiringen bestod av en andakt av Sigurd Brennsæter, med fellessang inne. Og fyrverkeri og stjerneskudd som heldigvis var utendørs. I tillegg til dette var det leker og aktiviteter for ungdommen i møtesalen, før rotid kl 2 om morgenen.

Søndag 1. januar var avreisedagen. Lars Fredrik Ellingsen hadde høytidsmøte på formiddagen og etter en middag med lasagne kl 12:30 var leiren offesielt over.

Takk til alle talerne og alle som var med å bidra for gjennomføringen av leiren! Jeg håper at forkynnelsen deltakerne har hørt, har vendt blikket deres til Jesus, og gjort at de stoler på Guds løfter, og kan trøste seg til Jesus og hans stedfortredergjerning på korset!

Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt. 1. Peter 2:24

Skrevet av Marcus Eugene Popkema