Jesus kommer

Dette er karakteristisk ved Jesus: Han er den som kommer. Han kommer i overensstemmelse med sitt ord.

Ved sitt første komme i kjød, da han ble født julenatt, skjedde det i tråd med de mange løfter og profetier fra gammel tid. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven. Helt fra syndefallets dag med løfte om kvinnens ætt, og gjennom hele Det gamle testamentet, var det pekt fram mot denne dagen, mot denne personen. Han er Messias, Herren.

Han vil også komme til ditt hjerte. Det gjør han ved nådemidlene. Ikke utenom disse midler. Vil du møte ham, må du bruke nådemidlene. Skal han komme til deg, gjør han det gjennom nådens midler. Guds ord, Bibelen, er det grunnleggende nådemiddel. De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv, sier Jesus. «Men dette Ord møter oss i forskjellige former, som skrevet og lest ord, talt og hørt ord, sakramental handling i og med Jesu befaling og ord» (Ø. Andersen).

Unndrar du deg nådemidlene, vil du uten tvil gå fortapt, for da får ikke Jesus komme til deg. Jesus kommer igjen. Alle skal fram for Guds domstol. Det blir en salig dag for Jesu venner. De som i tiden er født på ny og er blitt Guds barn, går inn til saligheten. Det er de som har navnet
innskrevet i livets bok. Amen, ja kom, Herre Jesus!