Ikke av brød alene

Å bli en kristen skjer ved gjenfødelsen. Uten at en blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Når Gud, ved evangeliets ord, får tenne troen i hjertet, går et menneske fra døden til livet, fra Satans makt til Gud. Da er en Guds barn og Jesu brud. Nådebarn og himmelarving.

Da er gjenfødelsens under skjedd. En er blitt en kristen. For Jesu skyld alene, ved troen på Jesus alene. Dette nye livet trenger næring for ikke å dø. Mennesket lever ikke av brød alene, sier Jesus, men av hvert ord som går ut av Guds munn (Matt 4:4).

Gud både virker troen og oppholder denne ved sitt eget ord. Derfor er det så avgjørende viktig for Guds menighet på jord å holde seg til Guds ord – høre det, lese det, tro det. I nummer 5/2022 ble det undervist om dåpens nådemiddel.

I dette nummeret har vi flere artikler om det grunnleggende nådemiddelet: Ordet og forkynnelsen.

Stå opp og et! Ta til deg av Guds ord. Men et ikke hva som helst. Det er sunn og nærende kost som holder livet oppe. Den sunne lære er Guds uforfalskede ord – lov og evangelium. Søk bibelsk forkynnelse og ta imot. Ellers blir veien for lang for deg.