Referat fra stevnet på Laberget 2022

Tradisjonen tro ble det også i år arrangert stevne på Laberget.

Fra 4.-7. august var mellom 80-100 mennesker, både små og store, samlet for å høre Guds ord.

På åpningsmøtet innledet møteleder samlingen med noen tankevekkende ord, for det er ingen selvfølge at alle som samles på leir har fred med Gud. Ordene “lunken” eller “hungrige etter Guds ord” brant seg fast og forklarte på mange måter denne himmelvide forskjellen.

På Laberget var det også i år en god gruppe mennesker som benyttet telt og campingvogn, mens de resterende var innlosjert på internatet. Tross litt dystre værmeldinger, fikk vi hvert fall en soldag mellom alt regnet. Det ble organisert litt aktiviteter for ungdommene på volleyballbanen og enkelte benyttet også anledningen til et aldri så lite bad i sjøen. De litt yngre holdt det gående rundt leirstedet med sparkesykler, tårnbygging og minigolf. Det ble god anledning for sosialt samvær mellom møtene, og en fikk inntrykk at det var lagt gode rammer rundt det som skulle skje.

Med som talere var Lars Fredrik Ellingsen, Bjarne Gjuvsland, Bjørn Valde og Ingar Gangås. Det var en tydelig enhet i forkynnelsen, selv om det var ulike budbærere.

Bjarne Gjuvsland talte ut ifra Matt 27.45-54 om Jesu død på korset for våre synder. Om forhenget i templet som revnet. Veien inntil himmelen den er fri, «For Gud med meg i Kristus er forsonet.” (L.Sandell) Dette er det sanne evangelium,

“og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.” Apg 4.12

Bjørn Valde delte Guds ord gjennom beretningen om Simon Peter i Luk 5.8 “Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann!” Det var Peters erkjennelse i møte med Jesus, Guds sønn. Men det ble også hans store redning, for det var for slike Jesus kom.

“Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en nedbrutt ånd og er forferdet over mitt ord.” Jes 66.2

Lars Fredrik Ellingsen og Ingar Gangås hadde begge tatt utgangspunkt i Joh 14.1-6

“Jesus er veien, sannheten og livet.”

I en verden hvor sannheten i mindre og mindre grad får veilede og avsløre, mens løgnen stadig får utfolde seg og forblinde, var det befriende å høre budskapet om Guds ords sannhet.

  • Sannheten om mennesket:

“For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke.” 

  • Evangeliets sannhet:

“For mens vi ennå var skrøpelige døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.” Rom 5.6

  • Sannheten om “Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap” Ef. 3:19. Vi må si som sangeren:

“Det kan ei forklares, det kan blott erfares.” (N.L.Ridderhof.)

Vi ser tilbake på stevnet på Laberget med takknemlighet, og takker for alle som var villige til å stille seg fram med tanke på både gjennomføring av leiren, ledelse og forkynnelse av Guds ord. Det var godt å komme til Laberget å få sitte under Ordets hørelse.

“Ja du er veien, vår Frelser sann, til alle elendige givet. Ditt ord som aldri bedrage kan, Det sannheten er og livet. Og alt jeg syndet min livsens dag, For din skyld er det tilgivet.

Så sovner jeg trygt i ditt hellige navn, Du våker til natten ender; Når morgenen stiger, jeg er i havn Og fedrelandet gjenkjenner. Da kysser jeg med usigelig fryd De naglemerkede hender.” (J.Johnson) SB 863

Skrevet av Jostein Brennsæter