Siste rapport fra Peru i denne omgang

I morgen formiddag, tirsdag 8. mars, starter hjemreisen fra Arequipa. Vi lander på Værnes, Trondheim, onsdag 22.50.

Så det blir to lange dager. Men vi reiser tilbake med mange rike minner, og er takknemlige til Herren for alt vi har opplevd. Spesielt gledelig denne gangen har det vært å få hilse på alle de nye som er med på bibelstudium.

Héctor er en av de som har fått se inn i evangeliet. Det var evangelist  Damián som «fanget» ham opp for to år siden. Det kommer et intervju med ham i neste nummer av Lov og Evangelium.

Til høyre to jøder som kom for å høre. Han til høyre har vært med i to år. Nå fikk han med seg en kamerat. Bak sitter en mor og en voksen sønn som er nye. I tillegg har det i løpet av denne måneden vært en fire-fem andre som har kommet for første gang, eller har vært med et par ganger.

Damián er tilbake fra landsbyen sin. Han taler og spiller gitar til sangen og vil ha samlinger hver onsdag og fredag fram til midten av mai. Da reiser han tilbake til USA.

 

Når Damián reiser vil Miguel ta ansvaret for samlingene. Han har ennå ikke fått svar på de nye kreftprøvene. La oss håpe at han slipper nye behandlinger. Han er ved godt mot og takker for for forbønn.

 

Arbeiderne fra UM var takknemlige for at de fikk være med på undervisning på Såmannens kontor. Ikke alle er med på dette bildet. To av deltakerne var Héctor og jødiske Ulrahvi.

Nå trykkes snart andaktsboken av Luther i lommeformat i nytt opplag i 3000 eksemplare, fordelt mellom Bolivia og Peru.  Mange har spurt etter den. En kommentar over Romerbrevet av Arne Helge Teigen, bygd på første delen av Øivind Andersens «Grunnsannheter til frelse» er også snart klar for trykking.

Som nevnt tidligere har det regnet mye denne måneden, i perioder har vannet strømmet ned. Vårt ønske nå er at hjertene må få erfare nådens «strømmer» og at Ordet må spire og bære frukt. Takk for all forbønn.

 

Fra to takknemlige utsendinger, Marit og Ingar.