Grip det evige liv!

«Men fra døperen Johannes´ dager til nå trenger de seg inn i himmelens rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg» (Mat 11:12).

En troende kvinne som bodde i India som barn har fortalt at de fikk besøk av misjonær Samuel Hebich (1803-68) – en av de tre pionermisjonærene fra Baselmisjonen til Sør-Vest India. Hun kunne aldri glemme hans tale over dette verset.

Han trakk fram en blyant som han rekte fram for jenta, som het Elisabeth, og spurte: «Vil du ha denne blyanten?» Hun grep etter den, men han holdt godt tak slik at hun ikke fikk fatt i den. «Du må ta hardere i», sa han. Da rykket hun skikkelig godt til, og fikk blyanten. «Men glem aldri, barnet mitt», sa han etterpå, «at slik er det også med Guds rike. Gud vil gi oss det, men bare når det er så om å gjøre for oss å få tak i det at vi virkelig setter noe inn på det. Er det bare en likegyldig sak for oss, får vi det ikke» (Gullgruben).

Har du kastet deg ut på «de sytti tusen favners dyp» (Kierkegaard) og tatt imot Jesus? De dødsdømte og fredløse i Israel i den gamle pakts tid, måtte springe til en av fristedene og ta godt tak i alterhornene for å bli berget.

Jesus er fristedet. Han er «frelsens horn» du kan sette din lit til (Sal 18:3). Tvil ikke på at han sonet alle dine synder da han kjempet og utåndet på korsets alter.

Du som lengter etter fred, og tror det er umulig å bli frelst: våg troens sprang og «grip det evige liv»!