Forkynnerseminar, 8.samling

10. – 12. juni 2021 er det forkynnerseminar. Timene blir lagt ut fortløpende.

Lydopptak legges ut her: https://www.nll.no/media/lydopptak/

 

Her er en tabell over timene i rekkefølge, med lenke til video-opptak:

Tema:Taler:Video-link:
Etikkens idéhistorie (Del 1/2)(Grunnlagsspørsmål)Per Bergene HolmLink
Etikkens idéhistorie (Del 2/2)Per Bergene HolmLink
Ulike livssynstradisjoner og deres etikkPer Bergene HolmLink
Etiske modeller i lys av Bibelen. Loves tre bruk.Per Bergene HolmLink
Kristen oppseding og opplæring - foreldrekallet (Del 1/2)Finn-Widar KnutzenLink
Kristen oppseding og opplæring - foreldrekallet (Del 2/2)Finn-Widar KnutzenLink
Menneskesyn og menneskeverd - 5. bud (Del 1/2)Finn-Widar KnutzenLink
Menneskesyn og menneskeverd - 5. bud (Del 2/2)Finn-Widar KnutzenLink
Hedre din far og din mor - 4. budFinn-Widar KnutzenLink
En kristens forhold til øvrigheten, politikk mvFinn-Widar KnutzenLink
De to regimenterPer Bergene HolmLink
Skapt til mann og kvinne - kjønnRagnar AndersenLink
Skapt til mann og kvinne - ekteskap og familieRagnar AndersenLink
Skapt til mann og kvinne - likeverd, funksjonerRagnar AndersenLink
1.-3. bud (Del 1/2)Per Bergene HolmLink
1.-3. bud (Del 2/2)Per Bergene HolmLink
7. bud - kall og arbeid, økonomi mvPer Bergene HolmLink
8. bud - falskt vitnesbyrd, baktalelse, løgn mv.Per Bergene HolmLink
9. og 10. bud - om begjæretPer Bergene HolmLink