Fra mørke til lys

«Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Joh 8:12

Det som solen er for verden, vil Jesus være for deg. Jesus er det sanne lys – som skinner i mørket (Joh 1:5). Men mørket tok ikke imot det (1:6). Mennesket elsket mørket fremfor lyset.

Vår oppgave er å kalle mennesker over fra mørke til lys. Paulus fikk dette oppdrag fra Herren: «… at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg bort fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud,
for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg» (Apg 26:18).

Profeten Jesaja fikk samme kall, og ropte ut til dem som tåkela dette skillet: «Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt
til bittert!» (Jes 5:20). I Norge går det raskt motsatt vei – fra lys til mørke. Folket vender seg vekk fra Guds ord og til sin egen formørkede forstand. I noen misjonsland kan det ennå sies at det går fra mørke til lys. Men snart er nådetiden omme.

Hos Gud er det hvile og framtidshåp. Hos Satan er det ufred, og enden på det hele er et angstfullt mørke. I Satans rike bor det bare treller, syndetreller uten håp og framtid. I Guds rike får du del i
barnekår, synden er oppgjort og tilgitt og du får «svømme i nådens hav».