På nåden i Guds hjerte

«Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.» Jes 12:2

Sann tro og sjelefred hviler på én eneste grunn: Forsoningen i Jesus Kristus.

Sjelefienden vil at dette skal være skjult for oss. Djevelen er tilfreds når han får holde oss fast i mørket og vi søker etter fred i «vårt eget hjerte». Det kan føre oss inn i stor «opplevelsestrelldom ». Hver gang vi da kjenner oss vel til mote fordi vi «lykkes» som kristne, eller kjenner på gode følelser, da tenker vi at alt står bra til. Men ellers, når de «onde dagene» kommer, da rakner alt sammen.

Men Gud er underets Gud. Han sprengte mørkets makt og har lagt en grunnvoll som holder. Sann sjelefred kan bare bygges på «nåden i Guds hjerte». Du skal få regne med det som Skriften sier om Stedfortrederen Jesus og den frelse som han har ordnet med. Jesus er klippen som holder i liv og død.

«Kom, sannhets Ånd, og vitne giv at Jesus Kristus er vårt liv, så vi av intet annet vet enn ham vår sjel til salighet!» (Sb 36:1). Fra denne grunn har all sann lovsang sitt utspring – selv i anfektelses mørke.