Arrangementer med inntil 100 personer tillatt fra 16. april

Fra og med fredag 16. april er det tillatt for inntil 100 personer å samles på offentlige arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Regjeringens råd (ikke regel) er imidlertid fortsatt at «arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.»

Se oversikt over gjeldende nasjonale tiltak her. I en del områder, særlig på Østlandet, er det strengere regionale tiltak (se oversikt her). I tillegg kan den enkelte kommune ha egne regler som setter begrensninger. Vi viser også til smittevernlederen for NLL, som du finner her.