Kjenner du til bladet Lov&Evangelium og barnebladet Nøkkelen?

«Nøkkelen» er et barneblad på evangelisk, luthersk grunn. Gjennom enkle andaktsstykker, fortellinger med mer ønskes det å gjøre barna kjent med den viktigste Nøkkelen, Jesus vår Frelser. Bladet «Lov og Evangelium» ønsker å dele Guds ord med våre lesere, og hensikten er først og fremst oppbyggelse.

Barnebladet Nøkkelen

Bladet retter seg mot barn i alderen 3-15 år, og kommer ut med 10 nummer i året. De tre første utgavene av bladet kan du finne her. Ønsker du barnebladet Nøkkelen eller vil du bestille det til noen du kjenner? Send en mail med navn og adresse til: nokkelen.adresse(a)nll.no.

Oppgi også hvem som skal betale bladet, med navn, adresse og mailadresse. Bladet har en abonnementsavgift på 200 kroner pr år.

Bladet «Lov og Evangelium»

Bladet sendes gratis til alle som ønsker det. Hensikten med bladet er først og fremst oppbyggelig, det vil si at vi ønsker å dele Guds ord med våre lesere. Det er så mange ord og så mye informasjon i vår tid, men liten plass og lite stillhet til det som betyr aller mest for et menneske: Å høre og lese Guds ord til frelse for sin sjel!

Bladet Lov og Evangelium har kommet ut siden 1964, og ligger også i det digitale arkivet vårt her. Det kommer ut med ti nummer i året. Dersom du vil få tilsendt Lov og Evangelium, eller vet om andre som ønsker det, ta kontakt med ekspedisjonen:

Lov og Evangelium
v/Fredrik Heian
Skreåvegen 90, 4440 Tonstad
fredik_heian(a)hotmail.com.