Samlinger med maks 100 personer tillatt

Fra og med tirsdag 23. februar er det tillatt med «maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.» Det presiseres imidlertid at «arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.» (Se nederst på denne siden) Det er også verd å være oppmerksom at det kan være innstramminger i enkelte kommuner på grunn av den lokale smittesituasjonen.