Forsamlingshuset reiser seg

Det er stor glede i Bolivia over at forsamlingshuset i landsbyen Pampa Aceituno er i ferd med å bli reist.

Etter en lang ventetid på grunn av koronasituasjonen i landet, ble det i begynnelsen av desember skrevet kontrakt på oppføring av møtesal på 70 kvadratmeter, kjøkken (11 kvm), kombinert lillesal og spisesal (33 kvm) og toaletter, samt oppføring av mur rundt tomta (500 kvm) slik det er nødvendig der ute. Bygget reises i rød teglstein, med godt armerte søyler av sement.

Medlemmene er selv med på dugnad og en håper å få alt ferdigstilt for ca. 600 000 kr. når tomtekostnad på 100 000 kr. er medregnet. Til nå er det kommet inn vel 400 000 kr. til dette prosjektet.

Gaver kan gis til Sør-Amerikakonto: 3000 16 68516.

På videoen vises dugnarsarbeid på nybygget.

/Ingar Gangås