Det gjorde Gud

Er det ikke rimelig å tro at når Gud påtar seg å gjøre noe, så gjør han det fullkomment?

Vær sikker på at det Gud gjorde for oss i Kristus, det er nok for oss. Det skal ikke være noe annet. Guds verk er nok. Og når det er nok for Gud, skulle det da ikke være nok for oss?

Gud har derfor aldri bedt oss om å gå til oss selv for å finne grunnen til vår frelse. Men han har alltid bedt oss å gå til oss selv for å finne grunnen til at vi trenger frelse.

Når så du har funnet ut at du er like ubrukelig som morken ved, har du funnet deg selv på den rette måte. Men da er det også at du skal vende blikket ditt bort fra deg selv og til det store frelsens under:

«Det gjorde Gud».
Da vil du finne at i Kristus er du gjort til «et Guds menneske». Vil du nå tro dette for din del, tro at
dette er gjort for deg, er du frelst på hans regning.

Fra boken
«For så har Gud elsket verden»