Konfirmasjonsundervisning på Fossnes

Kjære kommende konfirmanter 2021 og 2022!

Som tidligere år innbyr Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) kommende konfirmanter til å følge konfirmasjonsundervisning i regi av Bibelskolen på Fossnes. Undervisningen er åpen for alle som går i 8. og 9. klasse til høsten. Alle som ønsker å gjøre seg bruk av undervisningen er velkommen, uavhengig av menighetstilknytning.

De som deltar i konfirmantundervisningen kan gjerne følge andre konfirmasjonsforberedelser ved siden av, og også konfirmere seg andre steder enn i NLL, om ønskelig.

Konfirmantundervisningen starter opp med den første samlingen på Bibelskolen på Fossnes fredag 14.august kl.19.00. Samlingen vil begynne med kveldsmat og orientering om konfirmantundervisningen dette året. Lærerne vil presentere seg og si litt om hvordan de tenker å legge opp undervisningen mv. Alle som ønsker å følge undervisningen og andre som vurderer det er hjertelig velkommen til denne første kvelden! Det gjelder også foreldre og andre.

For konfirmantene fortsetter samlingen fram til lørdag kl 14.00. Selv om du ikke vet om du skal følge undervisningen senere, er du hjertelig velkommen til å være med på hele samlingen. Denne helgesamlingen koster ingenting.

John Egil Brennsæter, Martin Fjære og John Peder Samdal vil være konfirmantlærere. Det vil være fire samlinger høsten 2020 og fem samlinger våren 2021. Se årsprogram her. 

Konfirmantundervisningen vil gi en grunnleggende innføring i vår kristne tro, ved gjennomgang av

  • Luthers lille katekisme
  • Gudmund Vinskeis bok: Jeg tror.
  • Bibel og sangbok vil også bli flittig brukt, samt Pontoppidans forklaring.

Selve undervisningen koster ingenting, men det koster kr 100,- for kost og losji på Fossnes pr samling.

Hver samling vil gå fra fredag kveld til lørdag ettermiddag (kanskje også en utflukt et par ganger og overnatting til søndag). Det vil være undervisning og samtale, mat og sosiale aktiviteter.

Det er fint om du melder deg på til Martin Fjære (mob 97 98 94 27, epost: martifja@online.no).

Program for konfirmasjonsundervisning 2020-2021 finner du her. Med forbehold om endringer.