Møter og samlinger tillatt fra 7. mai med visse begrensninger

«Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.»
(fra regjeringens pressemelding 30. april)

Lengre ned i samme pressemelding kan vi lese at regjeringen 7. mai vil komme tilbake med en vurdering av offentlige arrangement med mellom 50 og 200 personer fra 15. juni.

Torsdag kveld vil det derfor vurderes om sommerens samlinger lar seg gjennomføre – ikke bare i forhold til lovlighet, men også i forhold til hva som er praktisk gjennomførbart.

Men allerede fra torsdag 7. mai er det altså mulig å arrangere møter i bedehus og andre forsamlingslokaler under visse forutsetninger. Se hjemmesiden til Helsenorge for mer informasjon.

________________________

Vi minner også om at det blir sendt møter direkte søndag formiddag kl 11.00 fra Bibelskolen på Fossnes. Linken legges ut her noen dager før møtet. Etterpå legges møtene ut på video-opptak her. Følg med på hjemmesiden og møteplanen som oppdateres jevnlig.

Landsstyret var samlet 13.-14. mars og samtalte om den aktuelle situasjonen. Les gjerne orienteringen Landsstyret (LS) kommer med her. Dokumentet gir mye informasjon om mulighetene til å lese Lov og evangelium, se og høre taler på NLLs hjemmesider.

Når situasjonen er som den er, vil vi også benytte anledningen til å minne om muligheten til å se og høre tale fra tidligere møter og arrangement. Videopptak finner du her, og lydopptak her.

Asbjørn Fossli,
ansvarlig for møtelister på nll.no