Flere tegn på endetid

Tidens tegn viser at det er endetid og opprykkelse som forestår. I Matteusevangeliet (24) taler Jesus til sine disipler om flere endetidstegn.

Han forteller at dere vil høre om kriger og rykter om krig, om folk som reiser seg mot folk og rike mot rike. Videre forteller Jesus at det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Han beretter om trengsler for sitt navns skyld og mange falske profeter som skal stå frem. Jesus sier i Lukasevangeliet (21:28–31) at man må se på fikentreets tegn. Det er det som skjer i Israel. Den store reformatoren Martin Luther sier at man må se på tegn i folkehavet og i naturen.

Man trenger ikke gå lenger tilbake enn til advents- og julemåneden for å se tegnene. I Europa er kristendommen på vei ut og etterfølges av bråk. Et eksempel er kanskje opprørene i Frankrike som slås ned av store politistyrker.

I Storbritannia må det settes inn ekstra politistyrker ved Parlamentet på grunn av brexit. Det interessante er at de gamle profetigranskerne som for lengst er gått bort, sa at Storbritannia skulle ut av EU (Romerriket), som kan være en forløper for det nye Romerriket, hvorfra Antikristen skal komme.

Det en gang så kristne og stabile Sverige er under sterk islamsk innflytelse og har problemer
med å stable en regjering på beina. Tegnene i naturen er også overveldende for mange. Det snakkes om at klimaet endres og naturressursene brukes opp. I Indonesia var det et fryktelig vulkanutbrudd og påfølgende tsunami. Det er som profeten Jesaja (51:6) sier at jorden skal eldes som et kledebon. Apostelen Peter (2Pet 3:7) sier at jorden er spart til ilden.

I disse tider ser man at lovløshetens hemmelighet i langt større grad griper om seg (2Tes 2:7). Folk har alt akseptert kvinnelige prester, som er et brudd på Bibelens ord og kirkens 2000-årige tradisjon. Samboerskap finner man selv i kristne kretser, enda ekteskapet er en offentlig sak. De seneste utslag er aksept for homofil praksis i stat og kirke. Da har Gud overgitt mennesket til et udugelig sinn. Det er vel nesten som da Gud forherdet Faraos hjerte. Da er det straffedommen som forestår.

Mange tegn kan være skremmende, ikke minst fordi de varsler dom og undergang, krig og nød, slik Jesus selv påpeker. Men for den troende er det klart at det kommer en opprykkelse. Tegnene forteller med all tydelighet at denne opprykkelsen kan komme når som helst. Det er grunn til stor glede over opprykkelsen.

Det er også interessant å se hva som skjer i Midt-Østen. Det har i mer bibelgranskende kretser lenge vært interesse for den såkalte Gog-krigen. Fyrsten Gog skal en gang lede Russland sammen med blant annet Persia (Iran), Tyrkia, Sudan og Libya mot Israel (Esekiel 38–39). Russland står alt langs Israels grense. De har baser og havner i Syria. USA er ikke nevnt i denne krigen og får neppe noe å gjøre med den.

I romjulen var Donald Trump på julebesøk hos soldatene i Irak. Han lovet å trekke de amerikanske styrkene ut av Syria så snart han kan. De som gransker profetiene, mener at det bygges opp til noe.

Fikentreet Israel er det aller viktigste tegnet. Fikentreet får frukt, og da er tiden for Guds rike nær. I fjor feiret staten sitt 70-årsjubileum. Folket kommer hjem fra over hundre nasjoner. Det bygges enormt. Israels gode jaffa-appelsiner som før ble skipet ut, er erstattet av høyteknologi av fineste slag som selges mange steder i verden.

Profeten Jesaja (27:6) sier at i de kommende dager skal Jakob skyte røtter, Israel blomstre og få skudd, og de skal fylle jorderiket med frukt. Tegnene på at Davids falne hytte bygges opp igjen, er klare. (Apg 15:14–17 og Amos 9:11–12).

Mange tegn kan være skremmende, ikke minst fordi de varsler dom og undergang, krig og nød, slik Jesus selv påpeker. Men for den troende er det klart at det kommer en opprykkelse. Tegnene forteller med all tydelighet at denne opprykkelsen kan komme når som helst. Det er grunn til stor glede over opprykkelsen.

Paulus skriver i 1Tes 4:14–18: «Trøst da hverandre med disse ord».
Og om Herren drøyer og forholdene legges til rette for det, så vil vi forsøke å peke på begivenhetene i lys av Bibelens Ord for å få svar på spørsmålet: «Vekter, hvor langt er det på natten?»

«Land! land! land! Hør Herrens ord!» (Jer 22:29).

Avisen «Karmelnytt», 18. januar 2019