Sommersamling i Lekmannsmisjonen

Fra 10. – 14. juli arrangerte Lekmannsmisjonen sin årlig hovedsamling på Bibelskolen på Fossnes. Gunnar Nilsson fra Nybro i Sverige var med som
hovedtaler, sammen med John Peder Samdal. I tillegg var det seminar om sjelesorg ved Sigbjørn Agnalt, og flere andre tok også del.

Samlingen ble innledet onsdag kveld med en vekkende tale av Gunnar Nilsson, og denne tonen fulgte også de andre talene hans frem til avslutningsmøte søndag. Gjennom de ulike møtene hans fikk forsamlingen et innblikk i hvordan endetidens kristendom vil arte seg, hva som skal skje før Jesus kommer i sky for å hente sine, og hvordan være rede.

På avslutningsmøte søndag formiddag talte Nilsson om dommen, når milliarder av mennesker skal møte Den Hellige Gud.

– Da er alle mennesker like, for alle skal gjøre regnskap. Fra den første Adam til det siste menneske som ble født. Tiden er slutt. Det er bare evigheten som står igjen.

– Kristus sitter på herlighetens trone. Legioner av engler omgir han. Den kommende verdens virkelighet er blitt synlig, for det menneskelige øyet. Bibelens ord om dommedag vil gjøre det tindrende klart for oss. Vi går alle mot denne avslutningen, sa han.

– Hvordan kan det ha seg at alle mennesker tar feil i dommen, slik det står i Mat 25, spurte han. Verken de på høyre eller de på venstre side kjente seg igjen i dommerens beskrivelse.

– Vi mennesker har en medfødd tilbøyelighet til å forveksle det vi vet om kristendommen, med det vi er i Guds øyne. I tillegg har menneske en medfødt tilbøyelighet til å tro at ytre fromhet skal gjøre vår sak bedre innfor Gud, sa Nilsson. Samtidig pekte han på at den som har satt sin tillit til Jesus alene, og har hans rettferdighet, kan si med sangeren: «Min framtidsdag er lys og lang …»

Sigbjørn Agnalt kom under sine seminarer inn på tema som gikk på skyldfølelse – den sanne og den falske. Han kom også inn på eksempler både fra barneoppdragelse, ekteskap og hvordan det følsomme sinn arter seg.

Misjonær Ingar Gangås satte fokus på Jesu ord «Inntil hedningenes fylde er samlet inn», og vi fikk innblikk i hvordan litteraturarbeidet nå går frem i Sør-Amerika. Mennesker kommer til tro, og den kristne litteraturen når stadig lenger ut.

Per Bergene Holm talte om kallet, og lørdag kveld talte John Peder Samdal ut fra Hebr. 12 om å feste blikket på troens opphavsmann og fullender. Mange ulike sangkrefter tok del under samlingen.

Sigrid og Arne Otto Skutlaberg fra Norheimsund, som har vært med i NLL arbeidet helt fra begynnelsen på 1960-tallet, fikk flytte hjem under disse dagene. Det satte også sitt preg på samlingen. De døde i høy alder hjemme i Norheimsund, men bare med tre dagers mellomrom, og begge mens sommersamlingen pågikk. Det opplevdes spesielt, og satte fokus på hovedtemaet at en kristen snart får møte Jesus når han komme igjen, eller når Herren henter sine hjem.

Video-opptak av alle talene og det meste av sangen fra sommersamlingen, er lagt ut på web- og Facebooksidene til Lekmannsmisjonen.

Årsmøtet i Lekmannsmisjonen ble avviklet under samlingen. Her ble det rapportert fra hjemmearbeidet, ytremisjonsarbeidet i Moldova og litteraturarbeidet i Sør-Amerika. Endelig versjon av «Foreningshåndboken» ble presentert, og den er nå offentligjort og langt ut på websidene til Lekmannsmisjonen.

Det var også flere som på årsmøtet gav uttrykk for stort takk for utgivelsen av det nye barnebladet «Nøkkelen» som Sara Heian tok initiativ til få gitt ut i regi av Lekmannsmisjonen. Det er nedsatt en redaksjonsgruppe som har ansvar for stoff til bladet og det kommer ut med 10 nummer i året. Unge og eldre ble oppmuntret til å spre bladet, og gi det som gave til barnebarn, venner og familie. 

Ved valget ble det gjenvalg, og Landsstyret består fortsatt av Reidar Heian som formann, Fredrik Thorbjørnsen som nestformann, Øystein Laberget, Jan Ove Heggdal, Dag Rune Lid og Atle Barkve som 1. varamann.

Skrevet av Dag Rune Lid