Stamfedrenes alder

I gamle katekismeutgaver fantes det opplysninger om våre stamfedres alder, sammenstilt i et «skjema» slik at en kunne se for seg hvem som levde samtidig.

Disse opplysningene gav en nyttig forståelse av den muntlige overleveringen fra Adam og fram til patriarkene Abraham, Isak og Jakob, hvordan denne gikk gjennom få slektsledd, og at flere generasjoner kunne være sannhetsvitner samtidig. De bekrefter også at vi har med en ung jord å gjøre, og at det ikke dreier seg om millioner av år slik mange feilaktig hevder. Her gjengir vi «skjemaet», som er nøyaktig oppsatt etter Bibelens egne opplysninger (1Mos 5:1-32; 11:10-32; 21:5; 25:26):

Da Adam døde, 930 år gammel, var Set 800 år, Enos 695 år, Kenan 605 år, Mahalalel 535 år, Jared 470 år,Enok 308 år, Metusalah 243 år og Lamek 56 år. Da Enok ble opptatt, 365 år gammel, var Set 857 år, Enos 752, Kenan 662 år, Mahalalel 592 år, Jared 527 år, Metusalah 300 år og Lamek 113 år. Da Set døde, 912 år gammel, var Enos 807 år, Kenan 717 år, Mahalalel 647 år, Jared 582 år, Metusalah 355 år og Lamek 168 år. Da Enos døde, 905 år gammel, var Kenan 815 år, Mahalalel 745 år, Jared 680 år, Metusalah 453 år, Lamek 266 år og Noah 84 år. Da Lamek døde, 777 år gammel, var Metusalah 964 år, Noah 595 år og Sem 93 år. Da Metusalah døde, 969 år gammel (på syndflodens tid), var Noah 600 år og Sem 98 år. Da Noah døde, 950 år gammel, var Sem 448 år, Arpaksad 348 år, Salah 313 år, Eber 283 år, Reu 219 år, Serug 187 år og Terah 128 år.Da Selah døde, 433 år gammel, var Abraham 118 år og Isak 18 år. Da Sem døde, 600 år gammel, var Abraham 150 år og Isak 50 år. Da Eber døde, 464 år gammel, var Isak 79 år og Jakob 19 år.

Sem kunne for eksempel sitte i teltet hos Isak og Rebekka og fortelle om sine opplevelser før syndfloden og om den tiden han tilbrakte i arken. Og så kunne han si: «Nå skal jeg fortelle dere enda eldre begivenheter. Jeg var 93 år gammel da min bestefar Lamek døde, og han var 56 år da Adam døde. Min bestefar har ofte fortalt meg om hvordan Adam pleide, med vemodig stemme, å fortelle ham om de lykkelige dagene i Edens hage og om det redselsfulle øyeblikket, da han sammen med Eva kjente slangens gift i sitt hjerte og skjulte seg for Gud Herrens åsyn mellom hagens trær».

Etter dr. William Blackwood