«Jesus fant meg» på quechua

Heftet «Jesus fant meg» er nå ferdig oversatt til stammespråket quechua. Det er medarbiderne i «Såmannen», Rafael Veizaga og Joel Vera, som har stått for oversettelsen.

Opplaget er på 500 eksemplarer i første omgang. Tidligere har «Såmannen» trykt disse heftene på spansk i et opplag av 2 000, alt med økonomisk støtte fra «Stiftelsen på Bibelens grunn». Nå blir dette distribuert i deler av Andes-området, i Argentina, Bolivia, Peru og Ecuador.

Tilsammen bor det over 100 millioner mennesker i de fire nevnte landene. Det er en mengde ulike stammespråk. Men fellesnevneren er spansk, som de fleste, i alle fall de unge, behersker godt.

De to største stammespråkene er aymara og quechua. Ca. 6 millioner tilhører urbefolkningen quechua, og det viser seg alltid at bøker på morsmålet når lengst inn og blir satt mest pris på. De quechuatalende bor hovedsaklig på høgsletten og i fjellområdene, mellom 2 500 til 5 000 meters høyde.

I Bolivia kom Bibelen på quechua først på 1980-tallet. Rafael Veizaga var konsulent for bibelselskapets arbeid den gangen. Han er en kapasitet innen språk og har vært til uvurderlig hjelp i Såmannens quechua-arbeid. Sammen med Joel Vera, som i likhet med Rafael er født og oppvokst i en quechua-landsby, har de nå rukket å oversette flere små bøker og hefter. Her kan nevnes: Ole Hallesby (Om jeg bare kunne tro), Carl Fredrik Wisløff (Lov og evangelium i forkynnelsen), Gudmund Vinskei (Virkelig fri) og Carl Olof Rosenius (Syndenes forlatelse).

La oss be om at bøkene må bli til frelse og nytt liv!

Ingar Gangås