Gud Herren er sol og skjold

Ingenting kan erstatte solen ute i naturen. En kan opplyse natten så meget en vil, og sende elektriske lysstråler ut i mørket, det er og blir natt likevel.

Ingenting kan erstatte Gud for en menneskesjel. En kan prøve å fylle sjelen med alt som er rent og godt, med kunnskap og jordisk lykke, den er og blir død og kald likevel uten Gud. Når skal vi alle lære og forstå det?

Som naturen åpner seg for solen, må vårt hjerte åpne seg for den levende Gud. Det blir ikke liv på annen måte.

Det er solen som smelter isen og jager mørket ut. Det er solen som gir vår med vekst og frukt.

Det er Gud Herren som er hjertets sol. Steng ham ikke ute! Slipp ham til!

Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld. Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til deg!

«Stille stunder på veien hjem», Luther forlag, 1977