Friheten i Kristus

«Til frihet har Kristus frigjort oss.» Gal 5:1

Synd binder. Jesus frigjør. Hensikten med hans komme til verden var å kjøpe oss den sanne frihet.

Frihet er å hvile i troen på syndenes forlatelse i Jesu blod. Å eie en frelst sjel er Guds barns herlige frihet.

Men frihet er mer. Det er frivillig og i kjærlighet å være bundet fast til Kristus. Hans vilje er min lov. Men den er også min frihet. Gud rår over meg, jeg bestemmer ikke selv. Jeg hører ham til med alt hva jeg er og har. Jeg er hans eiendom – hans tjener – hans trell. Det er frihet.

Det høres ut som en selvmotsigelse at frihet er å være bundet fast til Gud. Men det er frihet. En samvittighet bundet til Gud er et frigjort menneskes lykke.

Og frihet er mer. Det er i lydighet mot hans kall å gå ut og tjene.

Gud har bruk for meg. Men skal jeg bli brukt må jeg være fri. Det er sikkert ingenting verden i dag trenger slik som mennesker som med en indre frihet vil gå ut og bringe en trellbundet verden evangeliet om ham som kan sette den bundne i frihet.

Fra andaktsboken «Stille stunder på veien hjem», Luther forlag 1977