Jesus henter snart sine hjem

Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret
«Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Joh 15:4-5

Dette er Jesu ord til hans kjære disipler, og det er Jesu ord til deg og meg i dag. Her ligger noe av hemmeligheten ved et frigjort kristenliv. Det er sterke og klare ord Jesus bruker. Den som har tatt imot Jesus som sin Frelser og Herre, ønsker jo å leve til ære for ham. I disse ordene ligger oppskriften til et slikt liv: «Bli i meg, så blir jeg i dere». Legg merke til hva Jesus sier på slutten av det femte verset: «For uten meg kan dere intet gjøre».

Bli i Jesus!
Så kan du spørre: «Hvordan blir jeg i ham?» Det svarer Jesus selv på i det syvende verset i det samme kapittelet, når han sier: «Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere». Å «bli i Jesus» er altså å la hans ord bli i oss, slik at vi bygger vårt liv på hans ord og ønsker å leve etter dem.

Er det her du lever, så hviler det rike løfter over ditt liv. Som det står i siste halvdel av det syvende verset: «Da be om hva dere vil, og dere skal få det».

Vi lever i en tid hvor de fleste driver lenger og lenger bort fra Guds Ord. De akter ikke på det som står skrevet, derfor går det også så galt med de fleste mennesker. La oss da oppmuntre hverandre til å gå motsatt vei, inn i Ordet. Så skal vi få erfare at Jesus står ved sine løfter. Han svikter aldri.

Hold deg til Ordet!
Kjære venn, hold deg tett inntil Jesus i Ordet, med daglig bønn og bibellesning. Så vil han legge sin kjærlige arm rundt deg og føre deg trygt gjennom denne farefulle verden og hjem til himmelen. Snart er du hjemme.

«Vær frimodig, du skal vinne
veien frem til hvilens hjem!
Jesus alltid ha i sinne,
løft ditt blikk mot himmelen:
:/: Jesus kommer, ja, han kommer
snart og henter sine hjem. :/:»
(Svenning Johansson. Sb 899:5)

Takk for forbønn!
Det er stort at Herren lar oss ha frihet til å arbeide i hans rike på jord. Igjen vil vi oppmuntre hver enkelt av dere til å huske på virksomheten i deres bønner. Trofaste forbedere er av uvurderlig betydning. Må Herren velsigne arbeidet som dere står i!

Forkynnerne
Faste medarbeidere og gjestetalere som har forkynt Guds ord for oss på møteuker, bibelhelger og stevner dette året har vært: Sigbjørn Agnalt, Immanuel Fuglsang (DK), Per Bergene Holm, Lars Fossdal, Gunnar Nilsson (S), Karl Notøy, Steinar Kvalvik, Ingar Gangås, Lorents Nord-Varhaug, Eivind Gjerde, Rune Karlsson (S), Ragnar Andersen, Kristian Fagerli, Gunnar Fossli, Arvid Joramo, Odd Eivind Stensland, Martin Fjære, Konrad Fjell, Reidar Thorbjørnsen, Norvald Frafjord, Ole Martin Brennsæter, Thormod Fjell, Bjørn Valde, Per Hove, Gunnar Soppeland, Gunnar Holth, Asbjørn Fossli, Finn-Widar Knutzen, Marcus Söderberg (S), Rune Söderlund (S) og Reidar Heian.

I tillegg har flere talt på enkeltmøter rundt om i våre forsamlinger.
Igjen går takken opp til Herren som driver arbeidere ut i sin høst. Men vi vil også gjerne få takke den enkelte forkynner for villighet i tjenesten. Må Gud velsigne dere rikt tilbake!

Stevner
Arrangement utenom den vanlige møtevirksomheten har siden sommersamlingen på Fossnes vært: stevne på Laberget leirsted, bibelhelg på Solgry, bibelkurs og nyttårssamling på Fossnes, pinsesamlinger: Mosvik, Langli, Skjæveland og Steinsdalen, barneleir på Fossnes, ungdomsleirer: høstleir i Namdalseid, vinterleir på Hermanstølen i Valdres, påskeleir på Haugli i Vest-Agder og sommerleir på Trettenes leirsted ved Farris i Vestfold.

Landsstyret
Siden årsmøtet i fjor har Landsstyret hatt tre styremøter (juli, november og april). Vi har behandlet 33 saker. John Flaten, Jan Ove Heggdal, Reidar Heian, Dag Rune Lid og Magnus Samdal har møtt fast i styret, i tillegg til Ingar Gangås som sekretær og Atle Barkve som 1. varamann. Styreformann har vært Reidar Heian og Dag Rune Lid er nestformann.

La oss leve i forventning om at oppbruddsdagen nærmer seg! Snart kommer Jesus. Må vi arbeide mens det ennå er dag, for natten kommer da ingen kan arbeide.

Reidar Heian