Han setter sitt liv til

«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Joh 10:11

Du er kanskje fredløs, gledeløs, kald og ulykkelig, og du har ikke noen venn å dele dine urolige tanker med. Men her skal vi gi deg trygg rettledning om hvordan du skal få et varmt, lykkelig og fredfullt hjerte. Hvordan skjer det? Jo, bare ved at du får se Jesus og feste ditt blikk på ham når han sier: «Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.»

Får du dette inn i ditt hjerte, skal det nok begynne å bli varmt der inne. Ja, du skal få en usigelig glede og lykke. Be Gud vise deg den barmhjertighet at han gir deg en stille ånd og et åpent sinn når du hører Herren si disse ordene. Tenk så på hvem han er som taler.

Tenk på at det er den sanne hyrde som du taler med når du ber. Det er din Frelser. Se på ham og hør ham si: «Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Og se, det er ennå bare hans ord du betrakter.

Se ham siden i selve gjerningen som omtales. Se hans villighet i lidelsen, hans bitre død. La så disse ordene: «setter sitt liv til for fårene,» forklare for din sjel alt det du ser. Se hvordan han frivillig gikk frem mot mørkets makt da de lette etter ham i hagen. Hør hva han sa: «Er det meg dere leter etter, så la disse gå». Se hvor stille han går til retterstedet og lar seg gjennombore på hender og føtter til korsets tre. Og når du ser ham i dette dødens alvor, så hør ham si: «Jeg gir mitt liv for fårene.»

Våger du ennå å mistro hans kjærlighet og godhet imot deg? La nå din Frelser være den han er, nemlig den evige og ufattelige godheten som ikke engang kunne se på at folket i ørkenen sultet, eller at en mann hadde en vissen hånd. Hvor mye mindre kan han da se din sjel i noen slags fare uten å komme deg til hjelp! Det var jo nettopp for sjelenes frelse han kom til verden.

Utdrag fra Husandaktsboken, Lunde forlag 1973