Å kjenne Jesus

«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.»Joh 17:3

Kjenner du Jesus?
Det er mange som har en mening om kristendommen, men det er få som kjenner Jesus. Noen ganger oppstår det diskusjoner. Det er blitt meg fortalt at Ole Hallesby en gang ble invitert av studenter til debatt i Oslo. Kristendommen skulle analyseres og diskuteres. Han ble bedt om å ha en innledning til forsvar for den kristne tro. Men først skulle en annen ha ordet til kritiske spørsmål. Forsamlingen applauderte ham. Da Hallesby entret talerstolen tok han fram en appelsin. Han tok seg god tid, skrellet appelsinen og begynte å spise den. Det var helt stille i forsamlingen. Etter en god stund spurte han førstnevnte debattant og resten av forsamlingen om de kunne fortelle ham hvordan appelsinen smakte. Det kunne de naturligvis ikke uttale seg om. Nei, akkurat slik er det også med kristendommen, fortsatte Hallesby. – Dere kan ikke uttale dere om dens sannhet før dere har smakt og kjent hvordan den er.

Det er forskjell på kunnskap om og kjennskap til Jesus og hans frelse. Den som har erfart frelsen, kan også uttale seg om innholdet. Men den som bare har betraktet det hele fra utsiden, vetegentlig ikke hva det innebærer å tro på Jesus.

Kjenner du Jesus? Er du født på ny? Jesus satte den lovkyndige og lærde Nikodemus utenfor Guds rike, da han sa: – Du er Israels lærer og vet ikke dette? Han manglet kjennskapet til Jesus og det fortrolige samfunnet med ham. Da hjalp det ikke at han hadde studert loven fra han var ganske ung og til og med var medlem av det høye råd.

Vær ikke så snar til å skyve kristendommen fra deg som noe som ikke angår deg! – Smak og kjenn at Herren er god! Han vil gjerne tilgi deg alle dine synder og ha samfunn med deg. Da settes du inn i sønnekår hos ham, som arving til Guds rike. Alt dette får du for Jesu skyld – ved troen på ham.

Kjenner Jesus deg?
Du tenker gjerne at du kjenner kong Harald godt. Du har sett bilder av ham i media og du har kanskje til og med møtt ham. Men tror du at han kjenner deg? Det er vel ikke så selvsagt. Mange tror at de kjenner Jesus fordi de har hørt en god del om ham. Men det er ikke det samme som å være kjent av Kongenes Konge og at han kjennes ved deg.

Jesus vet godt hvem du er, ja, han vet alt om deg. Han kjente deg allerede mens du var et ufullbåret foster. Og han vet nøyaktig alt det du har sagt og gjort. Han kan telle hårene på ditt hode, sier Bibelen. Men det er ikke det samme som at du er kommet i det rette forholdet til ham og at han kan kjenne deg som sin.

Den gode hyrde kjenner sine og er kjent av dem. Jesus sier: «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene» (Joh 10:11). «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg og jeg kjenner Faderen» (10:14-15). «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg» (10:27).

Du skulle ta deg tid til å bli godt kjent med Jesus. For det er ingen selvfølge at du er i hans følge som en av hans får. Det er ikke slik at alle uten videre hører med i hans flokk. Kanskje Jesus er ute og speider etter deg, slik den gode hyrde går rundt og leter etter sitt tapte får?

Ingen er garantert å være kjent av Jesus. Selv om du vanker i kristne miljøer og har kristne venner, går det an å bedra seg selv. Israelsfolket vandret sammen med Moses i 40 år. De deltok i ofringene. De opplevde alle undrene. De var omskåret og fikk tegnet på at de hørte med til Guds utvalgte folk. Men kjente de Gud? I andre Mosebok (6:3) står det: «Men ved mitt navn Herren var jeg ikke kjent av dem». De hadde ikke gjort denne erfaringen at Herren ville frelse dem fra deres synder. Denne erkjennelsen manglet. Derfor måtte Moses fortelle dem nærmere hva som var Herrens vilje med dem: «Jeg vil ta dere til mitt folk og jeg vil være deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut fra de tunge byrder som egypterne har lagt på dere. Jeg vil føre dere til et land som jeg med oppløftet hånd har sverget å gi til Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom, jeg er Herren» (6:7-8).

Herren ville så gjerne frelse dem, men det fortelles videre i Mosebøkene og i Josvas bok at de fleste av dem ikke ville høre ham til og vandre på hans veier. «La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile, gjelder ennå. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo: Så sverget jeg i min vrede: De skal ikke komme inn til min hvile! – Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt» (Heb 4:1-3).

Hvordan bli kjent med Jesus?
Å bli kjent med Jesus er det samme som å tro på ham. Denne troen kommer ved å høre Ordet om Jesus, Stedfortrederen som tok dine synder og bar dem opp til Golgata, der han sonet og betalte hele din store og tunge syndebyrde. Troen er hjertets sak. Det er ikke bare en forstandssak og heller ikke en følelsessak først og fremst, selv om den angår og berører både forstanden og følelsene. Nei, ingen skal gå fortapt på grunn av manglende forstand eller mangel på følelser eller høye åpenbarelser.

En Gud som kan forstås av mennesker, er ingen sann Gud, men en avgud. Gud er så mye større og høyere enn våre tanker. Du kan trygt legge til side alle dine ubesvarte spørsmål og alt det du ikke forstår. Jesus spør deg ikke om å forstå ham eller føle ham rett, men om å tro på ham. «Med hjertet tror en til rettferdighet». Kjennskapet til Jesus kommer når du hører hans ord og tar det til ditt hjerte. Er du mottagelig for ham, blir ditt hjerte rettet på Jesus. Den som slik kommer til ham for å bli frelst, blir ikke støtt bort.

Den som har gjort denne erfaringen, kan si som apostelen Paulus: «Jeg vet på hvem jeg tror». Det er noe annet enn det de fleste mennesker tenker i dag: «Enhver blir salig i sin tro». Men de tar feil. Det finnes bare én vei til frelse. Jesus er veien, sannheten og livet – i bestemt form. Men mennesketer forblindet og tror at dette er dårskap.

Søren Kierkegaard har sagt at menneskeheten kan sammenlignes med et stort sirkus. Det oppstår brann, og plutselig kommer en klovn inn og varsler ifra. Han blir ikke trodd. Folk bare ler og tror at det er god underholdning. Ve oss, om vi som kristenhet lever som klovner!

Men Jesus er sannheten, og han taler bare sannhet. Han kan du stole på – og tro på. La deg frelse i tide! Da blir du en pilegrim med himmelen som ditt rette fedreland. Veien er smal og porten er trang, sier Jesus, men det er den beste vei å gå på. For den fører til livet. Da har du fast og trygg grunn å stå på, og du har fått en ny kurs å følge. Med på denne veien går Jesus, han som kjenner sine.

«Men Guds faste grunnvoll står, og han har dette segl: Herren kjenner sine!» (2Tim 2:19).