Nytt fra Moldova

Den politiske situasjonen i Moldova er fortsatt vanskelig. I den vestlige delen er man ikke blitt enige om valg av ny president, mange måneder etter parlamentsvalget. Kommunistene, som mistet flertallet ved valget, har søkt å utnytte situasjonen. Fredag 16. mars demonstrerte over 80 000 kommunister i gatene i Chisinau mot den mer vestlig orienterte alliansen som nå har makten. Samme dag var det imidlertid en form for suppleringsvalg som førte til noen få utskiftninger i parlamentet, nok til at alliansen endelig kunne få flertall for sin presidentkandidat. Det betyr forhåpentligvis noe mer stabilitet og ro. Mye tyder på et nærere samarbeid mellom Moldova og Romania.

Transnistria har fått ny president og han har begynt å ta et visst oppgjør med den gamle makteliten. Samtidig stiller den nye presidenten seg fullstendig avvisende til forhandlinger om en politisk løsning med Moldova. Mange spør seg om skifte av president vil få noen betydning for befolkningen, eller om det som nå skjer bare er en maktkamp på toppen av hierarkiet, mens den politiske virkeligheten er uforandret.

Når det gjelder forsamlingsarbeidet, står mye på stedet hvil. Det var noen nye ansikter i Chisinau, og godt oppmøte i Kamenka og Tiraspol. Men en savner at nye kommer til, samt vitnesbyrd om en mer dyptgående vekkelse og erkjennelse av synd og nåde. Vær med å be om at litteraturen som blir utdelt, av Martin Luther og Carl Olof Rosenius m.fl., og bladet som Vladimir utgir, må få gjøre sin gjerning til frelse og nytt liv.