Gjør deg umak!

«La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen.»Heb 4:11a
Du sover deg ikke inn i himmelen.Min sjel, du har vel ikke begynt å bli søvnaktig og likegyldig? Din søvn kan koste deg den evige hvile.

Gjør deg umak! Guds varsko lyder så alvorlig.

Umak er det motsatte av makelighet – det sinn som ikke vil ofre og kjempe. Vær på vakt! Kjemp alvorlig! Strid i hans kraft mot din salighets fiender! Kjære sjel, gjør deg umak!

Men er ikke umak og hvile motsetninger? Nei, de passer sammen som foten i skoen. For den som gjør seg den største umak, skal også få smake den lifligste hvile.

Gjør deg umak – i dag!

Fredrik Wisløff i andaktsboken «Hvil eder litt», Luther forlag, 1974