Situasjonen for arbeidet i Moldova

I august i fjor ble Ida og Marcus Söderberg innviet til misjonærer. Det skjedde på Bibelskolen på Fossnes. Deretter reiste de som Norsk Luthersk Lekmannsmisjons utsendinger – med støtte fra Evangelisk Luthersk Samling og andre i Sverige – til Moldova for å begynne språkstudier med tanke på kommende oppgaver i misjonens tjeneste.

Men situasjonen forandret seg nesten med én gang. Marcus forteller:
– På grunn av at min hustru ble syk, har vi vært hjemme i Småland en god del av tiden denne høsten. I slutten av november og i begynnelsen av desember, var jeg ute alene i tre uker. I begynnelsen av dette året har jeg vært ute på en ny treukers-periode.

– Vi undres naturligvis på hva som er Herrens mening i alt som skjer. Det er ikke lett å forstå. Er det Guds vilje at vi skal være i Moldova eller ikke?

Det er ikke underlig at slike tanker kommer i situasjonen paret Söderberg nå befinner seg i. Vi spør Marcus om han vil nevne et konkret bønneemne.
– Vi vil gjerne be misjonsvennene om å være med og be om visdom og veiledning fra Gud over framtiden. Det er ikke lett å se hvor veien går, men vi vil fremfor alt være der Gud vil ha oss. Glem heller ikke å be for våre venner i Moldova.

Marcus reflekterer videre:
– Det siste halvåret har vært en prøvelsestid med mange ulike tanker, men det er godt å få hvile med alt i Herrens hånd. Virkelig motgang er egentlig bare det som fører oss lenger bort fra Jesus, sier Marcus. Han siterer videre et ord fra Salmenes bok (46:2):
«Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor». Midt i alt, har vi fått oppleve at det er nettopp i nøden vi erfarer at Herrens hjelp er til å stole på. Det er da den behøves mest, og det er da vi virkelig får hva vi behøver.

Marcus avslutter med å sitere et sangvers: «Før ditt verk til ende, Regn og sol du sende, Bruk de råd du vil, Bare du meg fører Så til sist meg hører Himmelriket til». Og han legger til:
– Gud vet når han skal sende regn og sol, nød og nåde inn over våre liv. For dem som elsker Gud, samvirker alt til det gode!

Med dette lille glimtet fra våre unge venner, Ida og Marcus, og sønnen Carl, vil vi takke for all forbønn og alle gaver til misjonsarbeidet i Moldova!

Fra «Pietisten», 1/2011


Marcus Söderberg er i Moldova når dette leses. Per Bergene Holm og Reidar Heian (formann i landsstyret i NLL), er også på besøk. De vil være med på møter og delta i samtaler om arbeidet.

Red.