Over alt herlig er et dekke

Over alt herlig er et dekke
Av Marcus Söderberg

«…over hvert sted på Sions berg og over dets forsamlinger skal Herren skape en sky og en røk om dagen og en glans av luende ild om natten. For over alt herlig er det et dekke.» Jes 4:5

Over alt herlig er det et dekke. Det er en åndelig lov. Dette ordet forklarer hvordan Gud kan si: «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager» (Sal 23:6), og uttale mange lignende ord, når vi så ofte ser det stikk motsatte. Det ser ut til at det er verdens barn det går godt med og at de kristne må lide motgang etter motgang. Du er kanskje i en slik situasjon, med en spesiell synd som forfølger deg, en vanskelig slektning eller nabo, et hissig temperament, eller det kan være så mange andre ting.

Fordekt nåde

Husk da at over alt herlig er det et dekke. Hans hellige lov dømmer deg for synd for at du skal gi ham rett og fly fra den, til ham som døde for den. Guds tukt er fordekt nåde. Han vil deg evig vel. «For den Herren elsker, den tukter han,og han hudstryker hver sønn som han tar seg av» (Heb 12:6). For alt som fører deg nærmere Gud, er medgang i bibelsk forstand.

Det beste eksemplet på denne sannhet er vår Herre Jesus Kristus selv. «Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet» (Jes 53:3). Ja, det så virkelig ut som nederlag da folket forlot ham (Joh 6:66-67), eller da han hang på korsets tre som en ugjerningsmann (Jes 53:12; Mar 15:27). Men i alt dette mer enn seiret han, for han vant oss en evig forløsning.

Og som det var et dekke over Jesu herlighet, er det også et dekke over hans tjenere. Men en dag skal dekket tas bort. Da skal vi få se ham som vi til da bare har sett med troens blikk, og da skal alle som tror bli ham lik og for alltid være fri fra syndens daglige plage. Er det ikke det du stadig lengter etter her nede i jammerdalen?

Er det ikke slik med deg, er det nok ikke det målet som venter deg, men et ganske annet. Da går du ennå med et dekke over ditt hjerte, da lever du ennå i den gamle pakt og ser ikke hvem du er og den frelse du trenger, den som han har beredt for deg av bare nåde. Men hør: Det er en plass for deg ved Jesu hjerte, du som treller under loven, og det finnes ennå rom for deg ved nådens kilde. Hør det, du som plages av din synd, ja kanskje den synd du falt i for tusende gang!