Et vekkelsens barn

Et vekkelsens barn

Av Ingar Gangås

Lina Sandell Berg (1832-1903) er en av Sveriges betydeligste sangforfattere. Hun ble tidlig formet gjennom sykdom og åndelige brytninger til å bli et Herrens vitne om den forsoning som Gud har tilveiebrakt i Jesus Kristus. På en særdeles klar og enkel måte har hun sunget evangeliet inn i manges hjerter.

Sangen «Forsoninga er vunnen» (framsiden av bladet), ble trykt i det sjette heftet i Oscar Ahnfelts «Andeliga Sånger», og har overskriften: «Hemmlighetens uppenbarelse. Ef 2:16». Den ble oversatt til norsk ved Anders Hovden i 1926/27. Dette er en sang på ti vers om Kristi forsoningsverk og rettferdiggjørelsen ved tro, og er på mange måter typisk for den rosenianske vekkelsen som Lina Sandell ble en del av.

Her får synderen hvile i det som Jesus allerede har gjort. Barnerett og hjertefred er grunnet på Jesu Kristi blod. Eget strev om å oppnå frelse kommer for seint. Ja, allerede før verdens grunnvoll ble lagt, unnte Gud oss den nåde å gi oss barnekår i Kristus. Når din og min kjærlighet til Jesus blir så liten og ringe, skal vi vite at barnekåret er grunnet på noe bedre og sikrere: Guds nåde i Jesus Kristus.

Friheten blir åpenbart når synderen får se hemmeligheten i Ordet. Da skjer det en gjenfødelse ved Den Hellige Ånd. Alle gode beslutninger og bestemmelser om å bli eller være en kristen, blir da lite å sette sin lit til i forhold til det å eie vissheten om å være et Guds barn for Jesu skyld. Da først får syndetrellen slippe ut av fangehuset, «for Gud med meg i Kristus er forsona», og det nye livet har begynt.