Frikjøpt

Frikjøpt

Andakt av Carl Olof Rosenius

«Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss»

Gal. 3,13.

Selve loven er ikke opphevet. Den taler ennå til oss, forklarer Guds vilje, og tilskynder oss å leve etter den. Men vi er løst fra lovens forbannelse. Loven kan aldri dømme den som er i Kristus. På grunn av vår tros svakhet står ikke dette alltid klart for oss. Derfor blir vi skremt og uroet av lovens dom. Men i virkeligheten blir ingen troende dømt etter loven. Skulle vi fremdeles dømmes etter loven, da var jo hele Kristi fortjeneste til ingen nytte.

På samme måten taler Skriften om døden. «Død, hvor er din brodd»? (1Kor 15:55). Selve døden eksisterer nok ennå. Men dødens svære brodd, døden som syndens lønn, har tapt sin makt. Brodden er brutt. Selve synden, loven og døden er fremdeles til. De lever ennå, som den dødsdømte morderen. Men sin egentlige betydning og makt har de tapt, slik at den troendes synd ikke gjelder for Gud som skyld. «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus». Lovens dom er som om den aldri hadde eksistert. Den kan uroe samvittigheten, skremme og true oss. Men den kan ikke dømme oss! Døden kan legge vårt legeme i jorden. Men den får ikke beholde det. Den må som en god tjener hjelpe oss til hvile.

Det kreves bare at vi er grunnfestet i dette, slik at vi ikke lar oss forville når vi ser at synden lever ennå, hører loven truer og kjenner dødens makt i oss. Da gjelder å minnes hva Kristus har gjort idet han «fordømte synden i kjødet». Ved å bli en forbannelse for oss, løste han oss fra lovens forbannelse, og ved sin død gjorde han døden uskadelig.

Alt dette skjedde ved Kristi store seier over synd, død, djevel og helvete. Derfor kan apostelen trosse disse undertrykkerne og si: «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.»

Fra «Rosenius’ lille husandaktsbok»