Jesus står for døren og banker

Jesus står for døren og banker

Av Ingar Gangås

Avkristningen av Norge har gått uhyggelig fort. Materialismen er kanskje den største årsaken. Det er ikke noe behov for Gud. Vi klarer oss godt uten ham og hans frelse.

Med materialismen kom travelheten. Både mor og far «måtte» ut og tjene mer. Barna ble «ofret». De voksne ble trøtte. Andakt, bibellesning og bønn ble forsømt. Det ble sløvhet og frafall.

Det tar 1000 år å bygge opp kulturen i et land, sies det, men det trengs bare noen få år på å bryte den ned. Norges grunnvoll var tuftet på de kristne verdier. De siste årene har vi opplevd et ras av forandringer – og nye lover. Det kom ny navnelov, abortlov og likestillingslov. Siden har det kommet stadig flere. Nå skal det komme ny ekteskapslov. Landets grunnvoller rystes. Lovene vedtas i stadig raskere tempo. Homofili var straffbart for noen få år tilbake. Nå blir du snart kastet i fengsel om du hevder bibelens syn om at homofili er synd.

Vakumet etter kristendommen må fylles med noe. New Age og nyhedenskap, med avgudsdyrkelse og satanisme, siger inn over Norge. Popkulturen, med underholdning og sirkus, har tatt plassen for katekisme og salmesang. Kristne møter erstattes av bygderevyer og dans. Utviklingen går raskt. Religiøse ledere går i takt med tiden og den politiske maktelite. Hyrdene ties i hjel og blir borte. Det myndige lekfolk har sovnet.

Jesus er den eneste som kan hjelpe oss i denne nød. La oss rope til ham!