Jesus vil kle sin brud alene

Jesus vil kle sin brud alene

Av Kåre Altin

Gud vil kle Sin brud alene,

vend ditt blikk til Ordet, tro

kun på Ham som er Den Rene.

I Guds Hjerte får du bo.

Jesus er det håp vi har.

Han er Frelser, Gud, vår Far.

Vi kan intet annet gjøre

enn ved troen Ham tilhøre.

Gud vil kle Sin brud alene.

La Guds Ord deg vende om.

Blodet vil ved tro forene

deg med Jesus, synder kom!

Verdens last den lå på Ham,

på Guds skulder, på Guds Lam.

Vokt deg vel for denne fare

at du ville selv litt klare.

Gud vil kle Sin brud alene.

Han har kjøpt deg, kjære venn.

Kom som Tjener for å tjene,

se på korsets tre igjen!

Kjærligheten led jo der,

nåde nok for hver især.

Se, ja, se på Offerlammet,

all vår straff den Ham har rammet.

Gud vil kle Sin brud alene,

levde livet mitt for meg!

Du kan si og tro og mene

hva du vil: Gud ofret Seg!

Søker alle tapte får.

Hør hans kall, som nå deg når.

Se, Guds tornekrans vil stanse

deg som døden snart skal kranse.

Gud vil kle Sin brud alene,

bare Nåden fører hjem.

Frelseren er Jesus Éne.

Han til målet fører frem,

livet ga oss, Livet vant,

evig Liv oss gitt, er Pant.

Dødens lenker brast til seier

og i Ham her alt vi eier!

Opp fra jorden, opp fra graven

rykkes bruden opp i sky.

Og vi møter ifra haven

Gud som fødte oss på ny.

Å, hvor salig det skal bli

evig selv å kunne si,

se og høre Jesu-navnet

som hver synder Han Selv favnet.

Namsos, 15.12.2006