– Jeg er! (2Mos 3:14) Herren er evig! Herren er uforanderlig! Herren er…

Jeg er!
Av Dag Rune Lid

Et nytt og ukjent år ligger foran. Mye kan endre seg og mye kan skje i våre liv. Hør da hva Herren sier: – Jeg er! (2Mos 3:14) Herren er evig! Herren er uforanderlig! Herren er trofast! Tenk det: Herren er alltid virksom i nåtid!

Jerusalems murer nedrevet

Da Nehemja var i Persia, fikk han besøk av sin bror, som kunne fortelle triste nyheter: «Jerusalems murer er nedrevet og portene oppbrent» (Neh 1:3). Slik var situasjonen blitt for folket som var befridd fra fangenskapet i Babel. Nå hadde de ingen beskyttelse mot fienden.

Er det ikke nettopp slik i vårt kjære Norge? «Jerusalems murer» som skulle være til vern, er revet ned i folket vårt. Guds ord fjernes fra hjem, skole og samfunn. Resultatet er at hjertene blir et lett bytte for fienden. Det er ingen «murer» til vern.

Bønn og faste

Hva gjorde Nehemja med sin nød? Han bøyde sine knær. Dag og natt var han i bønn og faste for himmelens Guds åsyn (1:4). Han ropte til ham som har all makt i himmel og på jord, og bekjente sitt frafall fra Herren og minnet ham om hans løfter.

Nehemja var tjener hos kong Artaxerxes. Det gikk fire måneder i bønn og arbeid – og det var svar underveis fra himmelen. Det skjedde noe underlig. Gud bøyde kongens hjerte. Nehemja fikk legge sin nød frem for ham. Hva skjedde? Herren gjorde det umulige mulig! Nehemja fikk alt han trengte for å reise hjem og bygge opp igjen Jerusalems murer.

Hindringer i arbeidet

Fienden prøvde på alle mulige måter å hindre arbeidet, men Nehemja stod frimodig frem og ropte ut til folket at de måtte komme i gang igjen med byggingen. Han trøstet dem med at Gud ville la det lykkes: «Vær ikke redd dem, tenk på Herren, den store og forferdelige. Og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres hustruer og deres hjem»! Etter 52 dagers bygging stod muren ferdig tross utallige angrep. De fikk erfare at Gud var underets Gud!

Bønnens makt

I en tale om bønn, sier Ludvig Hope: «Når alle veier her på jord er stengt for oss, når all vår kraft er knust, kan vi folde våre hender, be i Jesu navn og få. Når krigsmakt, pengemakt og menneskeklokskap har blitt avmakt, da går den troende til Gud og finner lys, hjelp og styrke».

Moses bad, og Israels fiender ble slått. Josva bad, og solen stod stille i Gibeon og månen i Ajalons dal. Josafat bad, og tre stormakter lå knust for hans føtter uten sverdslag. Elias bad, og det regnet ikke på tre og et halvt år. Han bad igjen, og det kom regn. Peter sine venner bad, og lenkene falt av ham og jernportene i fengslet gikk opp av seg selv.

Samvittighetsvekkelse

Det blir sagt at da Gud begynte sitt veldige arbeid som førte til de enorme vekkelsene i Kina på begynnelsen av forrige århundre, begynte det med bønnevekkelser. Guds folk kom på kne, og Gud reiste opp profetrøster fra himmelen, som sa: Så sier Herren! Deretter kom mektige samvittighetsvekkelser, som mange steder har vart til denne dag.

Underets Gud

Gud er den samme i 2007! Om det åndelig sett er belgmørkt, kan han som er verdens lys forandre bygder, byer, folk og land. Derfor – la oss som Nehemja utøse våre hjerter for ham som fortsatt er underets Gud! Da vil også vi få erfare det samme som Nehemja, at ingen makt i verden kan hindre Guds verk!