Glimt fra Moldova

Glimt fra Moldova
Utdrag fra rapport ved Vladimir Moser

«De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene» (Apg 2:42).

Gudstjenestene

Det har vært faste gudstjenester i Tiraspol og Bender hver søndag siste året. I Kishinev har vi vært samlet regelmessig to ganger i måneden, mens Kamenka har blitt besøkt hver måned. De som har gjort tjeneste har vært Vladimir Moser (prest), Andreij Lipnitskij (vikar) og predikanten Assmann. Ved gudstjenestene har vi brukt lesetekstene fra den tre-årige kirkekalenderen, og det har blitt tatt opp kollekter. Det har vært to barnedåper, en begravelse, og en vielse i løpet av året.

Utdanning

Disse har vært under utdanning ved lutherske seminar i løpet av 2005–06:

– Eduard Polkovnikov (3. studieår).

– Vjatsjeslav Midar (2. studieår).

– Aleksander Koltsjitskij begynte å studere i september 2005.

En av studentene (Andreij Lipnitskij) har et praksisvikariat som begynte i juni 2005 og varer frem til september 2006.

Det ble planlagt en bibelsommerskole i sommer (2006) som var ment for dem som ikke tilhører forsamlingen vår. På denne måten ønsket vi å nå nye, og trekke nye inn i forsamlingene våre. Det var meningen at studenter fra lutherske utdanningsinstitusjoner fra USA skulle undervise, men på grunn av den politisk spente situasjonen i Transnistria (Øst-Moldova) ble ikke dette gjennomført. Kanskje kan det bli mulig i 2007.

Det var også dåpsopplæring i 2005–2006. Katekismen ble gjennomgått, og en person (Nadesjda Korobkina, fra forsamlingen i Tiraspol) ble konfirmert. Flere har deltatt på opplæring i Kishinev, og flere vil bli konfirmert mot slutten av året (2006).

Fem teologiske seminarer er arrangert. Undervisningen har vært ved Per Bergene Holm, Ingar Gangås, Jan Ove Heggdal, Lars Fossdal, professor Steven Sparely, og prorektor Oleg Johimenko.

Kirkebygging

Det er tatt i bruk et nytt forsamlingslokale (leilighet) til møtene i Tiraspol. I Kamenka har menigheten fått et jordstykke på 2000 m2 der det skal bygges et kapell. Det er gitt tillatelse til å starte med byggingen. I Tiraspol søkes det om å få en tomt til å bygge kirke på. Det nåværende samlingslokalet er utilfredsstillende, og det ligger usentralt med forholdsvis dårlige kommunikasjonsforbindelser.

Luthersk Senter

Oppussingen av det lutherske senteret i Tiraspol er nå på det nærmeste ferdig. Det som gjenstår er å skaffe noe mer innredning; møbler, kontorutstyr og belysning. En gruppe på 10 personer studerer norsk ved dette senteret. Det arbeides med å få til et arkiv for foto og skriftlig materiale for kirken (ELCRM) og Luthersenteret (LS).

LS har bidratt med hjelp til et kvinne-fengsel i Tiraspol gjennom utdeling av matvarer og hygienisk utstyr til barn som er født i fengselet.

LS vil også være et møte- og oppholdssted for besøkende fra NLL når de er i Moldova.