Årsmelding fra Moldova 2005/2006: Kjærligheten setter hjertene i brann

Utdrag fra årsmelding for arbeidet i Moldova 2005 – 2006

«Å, hvor matt gullet er blitt, det edleste gull forandret! De hellige steiner ligger strødd omkring ved alle gatehjørner»! (Klag 4:1)

Vi leser om en trasig, ja håpløs situasjon blant Israels barn. Folket som var, og er Guds utvalgte folk, hadde vendt seg fra Herren. Og resultatet ble at de ble bortført til elendighet i Babel.

I vår tid opplever vi på nytt at troens folk (i likhet med Israelsfolket) vender seg bort fra Guds lov og sanne evangelium, og gullet blir matt! Vi hører mange meninger blant kristne, også folk i ledende posisjoner, som hevder meninger som strider mot Guds Hellige Ord. Vi opplever en tid der de kristne normer, og derved trofastheten og tilliten til Gud og hans ord, brytes ned. Lovløsheten tar mer og mer overhånd, og den sanne kjærligheten forsvinner blant Guds folk.

Det er kjærligheten som setter hjertene i brann. Kjærligheten kommer fra Gud. Den utfolder seg i et trofast og sannferdig livssamfunn med ham. Dette samfunnet kommer der det er en fullstendig hengivelse, der det gamle forblir korsfestet med Kristus. Da er vi døde, og vårt liv er i Kristus. Alt dette er av Gud. Men det er umulig å bli i dette synder-nåde-samfunnet og samtidig sette seg til herre over Guds Ord og tillegge Gud andre meninger enn det som står i Bibelen.

Må vi alle prøve oss hver dag om vi lever i dette samfunnet! Hvor skal vi tilbringe evigheten? Det er en himmel eller en fortapelse for oss alle, – også for oss som går i de kristnes forsamlinger.

«Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven» 2Kor 13:5.

Gjennom det siste året har det vært fire besøk til Moldova. Per Bergene Holm var ute 19.–25. september 2005. Jan Ove Heggdal besøkte dem 29.september–9. oktober samme år, Ingar Gangås og Jan Ove Heggdal var der 21.–29. april 2006, mens Lars Fossdal og Per Bergene Holm reiste ut i tiden 30. juni–11. juli 2006.

Under disse besøkene har det vært lagt vekt på møter, bibelsamlinger, undervisning og samtaler.

Også dette året har arbeidet i Moldova vært konsentrert om de samme forsamlingene som i fjor: Tiraspol, Bender, Kishinev og Kamenka. I Ribnitza ligger fortsatt arbeidet nede, men det er tanker om å komme i gang på nytt igjen. Trolig vil Andreij Lipnitskij (nyutdannet fra seminaret i Novo-Sibirsk) bli boende i Kamenka og virke i dette området inkludert Ribnitza.

Oppmøtet på møtene er tilnærmet som tidligere, men noen flere konfirmeres og legges til forsamlingene.

NLL har det siste året støttet arbeidet i den evangelisk-lutherske kirken i Moldova med kr. 42 481,50 samt noen private gaver i tillegg. Dette inkluderer penger til det lutherske senteret i Tiraspol. Vi har også bidratt med hjelpeutstyr som ble sendt i container fra Sverige i mai. Denne er kommet vel frem etter en del problemer på grensen inn til Transnistria. Hjelpeutstyret skal i hovedsak brukes ved et barn-kvinne-fengsel i Tiraspol, og i tillegg ble noen møbler og lignende sendt ut til bruk på Luthersenteret.

Vi håper å bidra med slike hjelpesendinger en til to ganger årlig.

 

Jan Ove Heggdal