Gud, vær meg synder nådig!

Gud, vær meg synder nådig!
Av Hans Erik Nissen

Det er fallittbønnen. Men det er også frelsesbønnen. Uten den er du fortapt. Med den når du målet.

Derfor setter satan alt inn på at denne bønnen aldri må bli din hjertebønn. Han har ingen ting imot at du er åndelig interessert og er en kristen i andres øyne. Så lenge du ikke er gått fallitt med alt ditt eget, så Jesus kan frelse deg som fortapt, er du fremdeles satans eiendom. Det blir annerledes den dagen du må slå deg for brystet og si til din frelser: Gud, vær meg synder nådig! Den dagen blir det plass til en hel og full frelse i ditt hjerte.

Har du mottatt denne frelse, gjør satan alt han kan for at du skal kretse om det du må være og gjøre som kristen. Han vil at du skal sammenligne deg med andre og ikke speile deg i de mange bibelord som dømmer deg. Han vil ta fra deg fallittbønnen. Lykkes han med det, har du tapt alt. Bli i den sanne virkelighet: selv det beste hos deg er besmittet og merket av synd. Det eneste som ikke er det, er Jesus. Står vi for ham i vår elendighet, frelser han oss helt og fullt. Dette er kristenlivets begynnelse, fortsettelse og fullendelse.