Med Gud i medgang og motgang

Med Gud i medgang og motgang
Av Karl Notøy

Skal vi bare ta imot det gode fra Gud og ikke også det onde?

Job 2:10

Som mennesker må vi regne med både motgang og medgang. Som kristne må vi ikke tro at vi kan bli spart for problemer, motgang eller tunge dager.

Enkelte forkynner at en kristen bare skal oppleve velstand og gode dager. Men det sier ikke Bibelen.

Likevel: Løftene om at han er med alle dager står fast!

Det er lett å være ved godt mot når livet smiler mot oss. Men når problemene står i kø, er det lett for at mismotet siger innover oss.

Men vi skal tenke at Gud også har gjort den onde dag. Og alt skal tjene til gode for dem som elsker Gud. (Rom 8:28)

Herren fører oss inn motgang for at vi ikke skal regne med vår egen kraft; – for at vi skal få se at vi ikke klarer oss selv. Kanskje vi på den onde dag ser bedre at vi ikke klarer oss selv.

Gjennom motgang blir vi gjort mer avhengige av Jesus. Han vet hva det vil si å være et menneske. For han er prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd. (Heb 4:15)

Bibelen taler også om en prøvet tro som er mer verdifull enn gull. (1Pet 1:7)

Mange sier: «Bli en kristen så blir du lykkelig!»

Men hva er lykken i livet? Er det å nyte livet? Er det å forbruke mest mulig? Nei, salig er den som eier fred med Gud!

Herren ser best hva som gagner sitt barn. «Hva han tar og hva han giver, samme Fader han forbliver,» synger vi i den kjente sangen «Ingen er så trygg i fare».

Hvem har lovet en kristen bare «dans på roser». Nei, vi må regne med lutringens timer!

Bibelen oppfordrer oss å ta vårt kors opp og følge etter Jesus. (Luk 9:23)

Motgangens tid kan for en kristen være modningen tid!

I den gamle kirkebønna het det at «du oppdrar oss med kors og trengsel for ditt rike.» Det er nettopp gjennom kors og trengsel vi får gå i Guds skole, der han får gjort oss avhengige av seg.

La oss være ved godt mot når Gud fører oss inn i lutringstider! Vi må huske hvor lenge Israelsfolket måtte vandre i ødemarka før de kunne få komme inn i det lovede land.

Det kan synes mange ganger at Gud har god tid, sett fra et menneskes synspunkt. Det er fordi vi mennesker ser det fra den timelige synsvinkel, mens Gud ser det fra den evige synsvinkel. Vi vil helst ha det behagelig i denne verden, mens Gud er opptatt med vårt evige ve og vel.

Gud har gjort alt for at vi skal nå himmel og salighet. Og løftet gjelder: «Som din dag er, skal din styrke være.» (5M 33:25)

Om vandringen blir tung eller lett, og om foten mange ganger blir sår: – Hva betyr vel det, bare vi når frem til det salige hjem!