Kong Kyros og Ordet

Kong Kyros og Ordet
Av Dag Rune Lid

«Jeg vil gå fram foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker. Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud.»

Jes 45:2-3

Det var Kong Kyros som fikk høre disse ordene fra Herren gjennom profeten Jesaia. Kong Kyros var av hedensk ætt, likevel var han en ydmyk Herrens tjener. Han var grunnleggeren av det persiske storriket, og hans rike strakte seg på det største fra Persiabukta i sør til det kaspiske hav i nord, og over det meste av Lilleasia mot vest.

I år 539 erobret han Babel der jødene var fanger på grunn av sitt frafall fra Herrens ord. Det samme år gav han jødene tillatelse til å vende hjem til Jerusalem, og han støttet gjenoppbyggingen av tempelet.

For at Ordet skulle oppfylles

Det står så fint i 2Krøn 36:22-23: «Så skjedde det i perserkongen Kyros’ første år. For at Herrens ord i Jeremias munn skulle oppfylles, vakte Herren slike tanker i perserkongen Kyros’ ånd at han lot utrope i hele sitt rike og dessuten kunngjøre ved en skrivelse:

Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle jordens riker. Og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Er det noen blant dere som hører til hans folk – må Herren hans Gud være med ham: Han kan dra dit!»

Kong Kyros snudde ikke kappen etter vinden, men talte i ett og alt som Ordet. Det var noen mennesker dette budskapet hadde inngang hos: «…og alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud, gjorde seg klar til å dra opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem.» (Esr 1:5)

Det var bare de som hadde fått sin ånd vakt – som var blitt vekt opp av syndesøvnen og født på ny – som skulle være med å bygge Herrens hus. Gjennom Herrens ord i kong Kyros munn, møtte de Herrens kall.

«For at Herrens ord i Jeremias munn skulle gå i oppfyllelse,» stod det.

Herren hadde sagt gjennom domsprofeten Jeremia at som straff for deres frafall skulle de være 70 år i Babel. Det var ikke så mange som ville høre på Jeremia, men Herren hadde talt og alt hva Jeremia hadde sagt skjedde til minste detalj. Mange var de som i Babel måtte erkjenne at Herrens ord i Jeremias munn hadde vært Sannheten – men da var det for sent.

Profetiene om kong Kyros

Når det gjelder versene fra Jes 45:2-3 (se innledningen), så kan den jødiske historikeren Josefus fortelle at kong Kyros skal ha kjent til det som stod skrevet om ham i Jesaias profetier. Disse profetiene var skrevet ca. 200 år tidligere, og er et vitnesbyrd om Ordets troverdighet og hvordan himmelens Gud er historiens Herre til minste detalj. Herren talte og det skjedde, og intet kunne hindre Herren i å oppfylle sitt ord.

Det er vel noe av dette Jesper Krogedal er innom i sangen når han skriver: «Du visste alt om meg før du meg kalla Og gav meg plass ved nådens rike bord.» Gud vet alt! Han vet om alt før det skjer, og det er en fortrøstning for Guds barn.

Det virker som det var noen ugjennomtrengelige hindringer som lå foran kong Kyros – dører av kobber og bommer av jern. For menneskelig makt så det umulig ut det som lå foran. Men så fikk han denne hilsen frå himmelens Gud: «Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker.»

Kong Kyros kall (Jes 44:28) var å nedkjempe Babel, slippe jødene fri og deretter bygge Herrens hus. Han var et redskap som Herren fikk bruke, og derfor fikk han nok også oppleve at ondskapens åndehær satte alt inn på å hindre og ta motet fra ham.

Mismotet holdt kanskje på å få overhånd. Det så kanskje nytteløst ut det han holdt på med. Men Herren hadde forutsett det, og sendte sitt ord til oppmuntring flere hundre år før det skjedde. Som et glimt får vi også se forbildet på Kristus, han som bygget det sanne Guds tempel – også det var forutsagt lenge før det skjedde.

Selv om ingen av oss får et personlig budskap fra Herren på navn i Bibelen slik kong Kyros fikk, så ønsker Herren å tale personlig til oss gjennom sitt Ord. Selv om det kan være tusener av år siden Ordet er skrevet, kan jeg som kristen oppleve igjen og igjen at dette Ordet taler personlig til meg.

Jeg vil gå foran deg

Kristne medvandrer, kanskje du også kan oppleve at alt ser stengt ut – alt er håpløst, og det eneste du kjenner på er syndens mørke «fengsel».

Eller det kan være timelige ting som du frykter – ting du menneskelig sett er hjelpeløs overfor. Det kan oppleves som store fjell – høyder som er umulige å komme over sett fra ditt menneskelige ståsted.

De du ber for ser ut til å være upåvirket av Herrens kall. Kanskje du har bedt for dine nærmeste i mange år? Det er så få som kommer for å høre når Herrens ord lyder på bedehuset eller i misjonsforeningen.

Minner du noen om deres udødelige sjel, så blir gjerne bitterhet og harde ord resultatet.

Spørsmålene og tvilen kommer sigende: Er det nå virkelig sant det Herrens ord taler? Er Guds ord til å stole på? Kommer han snart slik han har lovet?

Les da den underlige hilsen til kong Kyros fra Herren selv: «Jeg vil gå fram foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker.» (Jes 45:2) Guds ord understreker også dette perspektiv i Salme 37.5: «Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det.»

Herren leder ikke alltid rundt problemene, men når det umulige står foran, så kan Herren lede deg gjennom slik han gjorde med kong Kyros. Når du føler deg innestengt og omkranset av «bakker» så høye som fjell, av «dører» som er umulig å åpne, og «bommer av jern» som du ikke makter å få bort – da skal du få lytte til denne hilsen fra Herrens ord: – Jeg vil gå foran, jeg vil jevne, jeg vil sprenge, jeg vil hogge i stykker, jeg vil igjen ta meg av deg.

Herren tar seg av sine og han gjør grundig arbeid i sin tid – men han haster sjelden.

For min tjeners skyld

Hvorfor gjorde så Herren alt dette for kong Kyros? «For Jakobs, min tjeners skyld, og for Israels, min utvalgtes skyld, kalte jeg deg ved navn. Jeg gav deg hedersnavn, enda du ikke kjente meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Foruten meg er det ingen Gud. Jeg bandt beltet om deg, enda du ikke kjente meg, for at de både i øst og i vest skal vite at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette.» (Jes 45:4-7)

Det var for en annens skyld at Herren kalte kong Kyros. Slik er det også for deg og meg. Det er av nåde en blir frelst, og det er av nåde Herren går foran – for en annens skyld, for Jesu skyld. Det er også av nåde Herren kaller til tjeneste i sin vingård – for Jesu skyld.

Kong Kyros er et levende vitne på at Herrens ord er til å stole på, og at de som tar sin tilflukt til dette Ordet vil erfare Ordets makt til å frelse og til å bevare både i motgang og medgang. Herren sier at dette skjedde «for at de både i øst og vest skal vite at det er ingen annen foruten meg.» (Jes 45:6)

Jeg vil gi deg skatter

Vi møter noe av det samme hos kong Kyros som hos jomfru Maria da kallet kom; «Det skje meg etter ditt ord!» (Luk 1:38)

Den som slik lar seg behandle av Herren, vil få erfare noe av det samme som kong Kyros: «Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud.»

Hvilke «skatter» kong Kyros fant i mørket står det intet om. Men senere har mange funnet trøst og erfart sannheten i nettopp disse ordene. Når det så som mørkest ut, da grep Herren inn. Og mange er det som kan vitne med Fr. Wisløff. «Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, Da frelste blodet.»

I Guds rike går det fra død til liv. Og mange er de som har erfart både i sitt liv og i sin gjerning at når Gud stenger en vei så åpnes en enda bedre vei. Det var dette Paulus fikk erfare da han fikk høre fra Herren selv: «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet.» (2Kor 12:9)

Derfor er det også Paulus fortsetter, midt i sin trengsel: «Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.»

Måtte denne kraft også få bo i ditt og mitt hjerte!

Da vil også du få høre som kong Kyros: «Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette.» (Jes 45:4-7)

Det er ikke så populært i dag å si at Herren skaper både lykken og ulykken, men Guds ord taler slik og understreker også med det at det er Herren som har all makt i himmel og på jord.

Og nettopp derfor er det også han kan si til sine: «Jeg vil gå fram foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker.»